Imprint

DEKRA Slovensko s.r.o.

Panónska cesta 47
Bratislava-Petržalka
851 04
Slovenská republika

Riaditeľstvo:

Poštová adresa:

DEKRA Slovensko s.r.o.
P.O. BOX 100
850 07 Bratislava 57

Fakturačné údaje:

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
IČO: 31 324 797
IČ DPH: SK2020333007

Zrieknutie sa zodpovednosti

Všetky práva vyhradené.
Táto webová stránka bola vytvorená s veľkou starostlivosťou. Spoločnosť DEKRA sprístupňuje informácie bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Aj keď predpokladáme, že nami poskytnuté informácie sú presné, môžu obsahovať chyby alebo nepresnosti.
Spoločnosť DEKRA nepovažuje obsah, ktorý nie je obsahom spoločnosti DEKRA, v oblastiach, na ktoré sa možno dostať prostredníctvom odkazov z webovej stránky spoločnosti DEKRA (www.dekra.com alebo inej domény spoločnosti DEKRA), za svoj vlastný a nepreberá zaň žiadnu zodpovednosť. Na spoločnosť DEKRA sa najmä nevzťahuje žiadna povinnosť preskúmania obsahu. Spoločnosť DEKRA sa výslovne dištancuje od informácií, ktoré porušujú platné právne predpisy alebo dobré mravy.
Webové stránky spoločnosti DEKRA sú chránené autorským právom, právom duševného vlastníctva a všetkými ostatnými príslušnými právami. Programy, obrázky, texty a informácie v nich obsiahnuté sú duševným vlastníctvom spoločnosti DEKRA za predpokladu, že neexistujú žiadne iné práva duševného vlastníctva. Rozmnožovanie, šírenie, uchovávanie, posielanie, prenos a reprodukcia obsahu bez písomného súhlasu spoločnosti DEKRA je výslovne zakázané. Vyhradzujeme si právo na technické úpravy a chyby.
Ďalšie informácie získate priamo od spoločnosti DEKRA, Stuttgart.
Copyright © DEKRA