Vízia spoločnosti DEKRA

Budeme globálnym partnerom pre bezpečný, chránený a udržateľný svet

Spoločnosť DEKRA zaisťuje bezpečnosť od svojho založenia v roku 1925. Túto základnú potrebu ľudí uspokojuje naša pracovná sila s viac ako 45 000 zamestnancami vo viac ako 60 krajinách na všetkých kontinentoch s rozsiahlymi odbornými znalosťami, širokou škálou služieb a vášnivým nasadením.
V roku 2015 - v roku našich 90. narodenín - sme stáli na úsvite novej éry v histórii našej spoločnosti. Štatutárne poslanie našich otcov zakladateľov sme na nasledujúcich desať rokov orientovali v kontexte strategických kurzov. Na cestách, v práci aj doma - kvalifikovaní odborníci spoločnosti DEKRA zvyšujú bezpečnosť vo všetkých kľúčových oblastiach života. Do našich 100. narodenín by sa naša vízia "byť globálnym partnerom pre bezpečný, chránený a udržateľný svet" mala stať skutočnosťou.

Obsah vízie

Vízia 2025 opisuje náš model a obsahuje päť prvkov:
 • Náš obraz budúcnosti "Žijeme v bezpečnom svete" vychádza z ľudskej potreby bezpečnosti a predstavuje naše želanie, aby sme sa dôsledne venovali bezpečnosti ľudí.
 • Naša vízia "Budeme globálnym partnerom pre bezpečný, chránený a udržateľný svet" opisuje naše ambície do budúcnosti.
 • Naša misia "Zaisťujeme bezpečnosť, ochranu a udržateľnosť" opisuje našu úlohu v spoločnosti.
 • Naše firemné zásady sú strategickými usmerneniami, ku ktorým spoločnosť smeruje.
 • Hodnoty našich ľudí slúžia ako usmernenia pre každodenné správanie všetkých zamestnancov spoločnosti DEKRA

Oblasti podnikania

Bezpečnosť je základnou potrebou pre každého človeka. Vieme, že nehodám sa dá predchádzať. Preto sa zameriavame na tri kľúčové oblasti života: bezpečnosť na cestách, bezpečnosť v práci a bezpečnosť doma.
Naše poslanie
Naše poslanie je jasne definované: Zaisťujeme bezpečnosť, ochranu a udržateľnosť prostredníctvom súhry:
 • Technológie a zariadení
 • Noriem a postupov
 • Myslenia a správania
Naše firemné zásady
Sedem firemných princípov nám pomáha realizovať našu víziu. Sú to:
 • Ekonomický úspech
 • Rast
 • Zameranie na zákazníka
 • Globalizácia
 • Inovácie
 • Integrácia
 • Zameranie na ľudí
Hodnoty zamestnancov
Hodnoty našich ľudí slúžia ako usmernenia pre každodenné správanie všetkých zamestnancov spoločnosti DEKRA. Patria medzi ne:
 • Zodpovednosť za bezpečnosť
 • Orientácia na zákazníka
 • Podnikavosť
 • Tímový duch
 • Bezúhonnosť