História DEKRA Slovensko

1974 - 1989
Počiatky výstavby STK na Slovensku
Začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia Československo, ako člen Európskej hospodárskej komisie OSN, začalo do svojho právneho poriadku zapracovávať problematiku technických požiadaviek pre prevádzku vozidiel. Na základe vyhlášok a uznesení štátnych orgánov začal proces budovania siete staníc technickej kontroly vozidiel na našom území. Prvá stanica technickej kontroly na Slovensku bola postavená v Banskej Bystrici v roku 1974. Projekt vypracoval národný podnik MOTOTRANS Banská Bystrica.
Za ňou nasledovala STK v Košiciach v roku 1976, ďalej v roku 1979 STK v Bojniciach a Žiline a proces výstavby bol zavŕšený v roku 1980, kedy vznikli STK v Nitre, Spišskej Novej Vsi a Bratislave (Polianky).
Zámerom štátu bolo vybudovať dostatočnú sieť staníc technickej kontroly na to, aby mohli byť zavedené povinné pravidelné technické kontroly vozidiel. Celú sieť STK zastrešoval Ústav cestného hospodárstva a dopravy (ďalej len „ÚCHD“), ktorý podliehal vtedajšiemu Ministerstvu vnútra – Správe dopravy ako rozpočtová organizácia.
Až do roku 1989 tvorilo sieť STK na Slovensku sedem veľkých staníc technickej kontroly vybudovaných ešte v predchádzajúcom desaťročí. Vzhľadom sa stále sa zvyšujúci počet automobilov umožnil štát na začiatku deväťdesiatych rokov rozšírenie siete STK.
1989 - 1995
1995 - 1999
2000 - 2004
2005 - 2007
2008 - 2014
2015 - 2017
2018 - 2019