Emisné kontroly

DEKRA Slovensko je lídrom v oblasti emisných kontrol

S viac ako 25 ročnými skúsenosťami v oblasti kontroly vozidiel a zastúpením vo všetkých slovenských regiónoch je DEKRA Slovensko lídrom v oblasti emisných kontrol vozidiel a pomáha chrániť účastníkov cestnej premávky aj životné prostredie. DEKRA Slovensko poskytuje klientom služby emisnej kontroly, ktoré sú často spojené s dôkladnou bezpečnostnou technickou kontrolou vozidla. Na všetkých deviatich STK DEKRA Slovensko je možné vykonať obe kontroly zároveň.

Emisné kontroly v DEKRA Slovensko zabezpečujú, že emisie výfukových plynov vozidiel počas ich životnosti spĺňajú referenčné hodnoty. Touto referenčnou hodnotou je vo väčšine prípadov úroveň, ktorú malo vozidlo v deň homologizácie.
Naši skúsení technici dokážu presne skontrolovať všetky cestné motorové vozidlá pomocou najmodernejšieho vybavenia a najkvalitnejších postupov. Emisná kontrola môže byť doplnená aj elektronickou kontrolou prostredníctvom palubnej diagnostiky.
Spoločnosť DEKRA Slovensko ako odborník na emisné kontroly ponúka zákazníkom nasledujúce služby a výhody:
  • Pomocou emisnej kontroly DEKRA Slovensko zabezpečuje, aby emisie výfukových plynov všetkých vozidiel na cestách spĺňali referenčné hodnoty pomocou najmodernejších zariadení
  • Emisnú kontrolu možno doplniť aj elektronickou kontrolou prostredníctvom palubnej diagnostiky
  • Vďaka emisným kontrolám v DEKRA Slovensko sa identifikujú všetky odchýlky vo výfukovom systéme vozidla a odstránenie týchto závad sa podieľa na znižovaní emisií a prevencii znečisťovania
  • Našim zmluvným klientom ponúkame pohodlné a flexibilné riešenia na optimalizáciu prestojov, na uľahčenie jednotlivých fáz od dohodnutia termínu až po fakturáciu a na zabezpečenie správneho stavu úžitkového či firemného vozidla