STK do 30 minút! Predkontrola vozidla ZADARMO
Vybav STK do 30 minút!

STK do 30 minút!

Akcia platí na nasledujúcich STK:

  • STK DEKRA Bratislava - Dúbravka
  • STK DEKRA Bratislava - Petržalka
  • STK DEKRA Nitra
  • STK DEKRA Žilina
  • STK DEKRA Banská Bystrica
  • STK DEKRA Košice
PRAVIDLÁ AKCIE

STK do 30 minút!

  • kontrolu vozidla do 30 minút od pristavenia na linku garantujeme pre osobné vozidlá (kat. M1) a motocykle (kat. L), pričom vozidlo nie je staršie ako 6 rokov
  • kontrola vozidla do 30 minút sa nevzťahuje na špeciálne modely vozidiel s limitovanými otáčkami
  • na vozidle musia byť prístupné identifikátory vrátane funkčnej OBD zásuvky
  • motor musí byť zahriaty na prevádzkovú teplotu
DEKRA Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť podmienky akcie alebo akciu zrušiť bez udania dôvodu a to počas celej doby trvania akcie.