Skúšobňa
Technická služba overovania

Skúšobňa | Inšpekčný orgán

Technická služba overovania - skúšobňa - inšpekčný orgán

Technická služba overovania spoločnosti DEKRA Slovensko získala poverenie na svoju činnosť od Ministerstva dopravy SR už v roku 1995.
Naša skúšobňa v súčasnosti zabezpečuje homologizácie podľa všetkých dnes platných predpisov EHK OSN v rámci medzinárodnej skupiny DEKRA International, GmbH. Okrem toho vykonáva typové skúšky vozidiel, individuálne skúšky, či už ide o dokončované, prestavané alebo dovezené vozidlá.
V rámci inšpekčného orgánu vykonávame inšpekcie vozidiel ADR podľa Dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.
Poskytujeme služby pre fyzické osoby aj právnické osoby.