Schvaľovanie vozidiel ADR

DEKRA Slovensko s.r.o. schvaľuje vozidlá ADR na základe akreditácie Ministerstva dopravy SR podľa ISO/IEC 17025: 2017.
Vykonávame homologizačné skúšky kategórie vozidiel N a O na prepravu nebezpečných vecí podľa predpisu EHK č. 105.
Homologizačné skúšky ADR vykonávame pre typové označenie vozidiel:
  • FL
  • AT
  • EX/II
  • EX/III
  • MEMU
Skúšky vozidiel prebiehajú v našej skúšobni v Bratislave (po dohode je možný aj výjazd v rámci západného Slovenska). Inšpekcia vozidla spočíva v preskúmaní dokumentácie či je v zhode s vozidlom, vykoná sa vizuálna kontrola, prípadné merania, vypracuje sa fotografická dokumentácia a následne sa vydá inšpekčná správa.
Na inšpekciu k schváleniu vozidla ADR je potrebné sa vopred objednať - prostredníctvom formulára nižšie. Do vašej správy prosím uveďte aj informáciu či ide o výrobu vozidla, prestavbu, dokončenie, prípadne dovoz.
Ing. Daniel Hodek | Vedúci Technickej služby overovania
tel.: 02/64288493 | mail: daniel.hodek@dekra.com
Kontaktujte nás