Cyklistická prilba - áno alebo nie?

28. 2. 2022

Veľké rozdiely medzi hlavnými mestami Európy

V európskych hlavných mestách sa postoje ľudí k noseniu cyklistickej prilby značne líšia. Toto je záver rozsiahleho prieskumu dopravy, ktorý realizovalo centrum nehôd DEKRA. Tieto výsledky sú zahrnuté v Správe o bezpečnosti na cestách DEKRA 2020, ktorá sa tento rok zameriavala na bezpečnosť prepravy na dvojkolesových vozidlách. Štúdia sledovala viac ako 12 000 cyklistov a jazdcov na e-kolobežkách v deviatich mestách: v Amsterdame, Berlíne, Kodani, Ľubľane, Londýne, Paríži, Viedni, Varšave a Záhrebe. Vo všetkých deviatich mestách sa prieskum monitorovania uskutočňoval v pracovných dňoch v rôznych časoch a na rôznych miestach, zvyčajne v okolí centier miest.
„Celková miera nosenia prilby vo všetkých mestách bola 22 percent,“ hovorí výskumný pracovník nehôd DEKRA Luigi Ancona. „To znamená, že toto celkové priemerné percento má malú hodnotu, pretože jednotlivé výsledky sa veľmi líšili."
Najvyššia miera nosenia prilby bola pozorovaná v Londýne – až 60,9 %. Na druhom a treťom mieste, aj keď s poriadnym odstupom boli Viedeň (26,7 %) a Berlín (24,3 %). Najnižšia miera nosenia prilby bola prekvapivo pozorovaná v Amsterdame - v skutočnosti to bolo iba 1,1 %, takmer nikto tam nemal prilbu. Nízke percento bolo zaznamenané aj v Záhrebe (5,9 %) a Ľubľane (9,1 %). Strednú škálu obsadili Kodaň a Paríž (obe 19,9 %) a Varšava (22,0 %).

Najzodpovednejšími cyklistami sú deti

Najzodpovednejšími cyklistami čo sa týka nosenia prilby boli deti. Pravdepodobne je to spôsobené tým, že rodičia sú v prípade detí úzkostlivejší a viac dbajú o ich bezpečnosť.
Okrem toho v štyroch krajinách, v ktorých monitorovacie tímy DEKRA uskutočnili prieskum, je nosenie prilby pre deti a mladých ľudí povinné: v Rakúsku a Francúzsku do 12 rokov, v Slovinsku do 15 rokov a v Chorvátsku dokonca až do veku 16 rokov. Pozoruhodným zistením bolo, že nosenie prilby bolo najmenej zaznamenané u tínedžerov.
Na Slovensku platí povinnosť nosiť prilbu pre cyklistov do 14 rokov.

Pri jazde na e-kolobežke väčšina ľudí nenosí prilbu

Drvivú väčšinu vo všetkých skúmaných mestách tvorili cyklisti, ktorí majú vlastné bicykle. U týchto cyklistov bola miera nosenia prilby podstatne vyššia ako u cyklistov, ktorí si bicykle požičiavajú. E-kolobežky boli populárne najmä v Berlíne, Varšave, Viedni a Paríži. Zo všetkých jazdcov a e-kolobežkách malo prilbu iba mizivé percento – v Berlíne bolo pozorovaných 173 e-kolobežiek a ani jeden z jazdcov nemal prilbu. V Paríži ju malo 30 jazdcov z 316 pozorovaných (9,5 %).

Spojenie medzi pocitom bezpečia a nosením prilby

Jedno zo zistení, ktoré bolo pre výskumníkov nehôd DEKRA obzvlášť zaujímavé, bola skutočnosť, že v „cyklistickej krajine“ - Holandsku takmer nikto nenosil prilbu. „Keď sa pozriete na počet nehôd ako pomer prejdenej vzdialenosti, Holandsko je po Dánsku druhou najbezpečnejšou krajinou, v ktorej sa dá jazdiť na bicykli,“ hovorí Luigi Ancona.
„Naše čísla jasne naznačujú súvislosť medzi infraštruktúrou vhodnou pre bicykle, subjektívnym pocitom bezpečia a mierou nosenia prilby.“ Táto skutočnosť je v súlade s ďalším pozorovaním, ktorým je skutočnosť, že v Londýne, v meste, ktoré má zďaleka najvyššiu mieru nosenia prilby, pozoruhodne veľký počet cyklistov nosil aj dobre viditeľné bundy, aby ich bolo lepšie vidieť.
Odporúčanie výskumníkov nehôd DEKRA je jasné: „Pri jazde na bicykli alebo na e-kolobežke noste vždy prilbu.“ Ancona však odporúča aj komplexnú stratégiu na zlepšenie bezpečnosti cyklistov na ceste. Infraštruktúra musí byť priateľská k bicyklom a čo najbezpečnejšia - ale aby sa zabránilo najhoršiemu scenáru, je helma aj tak nevyhnutná.