Dekra Slovensko
autokontrola baner

Hodnotenie EcoVadis Platinum

Trvalá udržateľnosť firmy predstavuje jej schopnosť podieľať sa na spoločenskej zodpovednosti za ochranu prírodných zdrojov a zachovanie kvality nášho životného prostredia. Prirodzenou súčasťou každej firemnej kultúry by dnes mali byť opatrenia, ktoré šetria prírodné zdroje a chránia životné prostredie v zmysle trvalo udržateľného správania. 

Spoločnosť DEKRA dlhodobo vyvíja aktivity k trvalej udržateľnosti. Dôkazom je aj významné hodnotenie, ktoré DEKRA v tomto roku získala – EcoVadis Platinum. Ide o najvyššie možné hodnotenie v trvalej udržateľnosti, ktorým sa DEKRA zaradila medzi top 1% hodnotených spoločností. Po minuloročnom hodnotení EcoVadis Silver sa nám podarilo výrazne zlepšiť vo všetkých oblastiach hodnotenia. 

Služby spoločnosti DEKRA sú navrhnuté tak, aby šetrili zdroje, chránili životné prostredie a ľudské zdravie a zaručovali bezpečnosť technických procesov. Prostredníctvom udržateľného podnikania zosúlaďujeme hospodárske, ekologické a sociálne záujmy a posilňujeme pritom konkurencieschopnosť nás aj našich zákazníkov. 

Našim cieľom je prevziať zodpovednosť za svoje správanie voči ľuďom aj životnému prostrediu a tým dosiahnuť čo možno najlepšie udržateľné podnikanie.