Dekra Slovensko

Kamera v aute, čo na to zákon v európskych krajinách?

Kamera v aute,  čo na to zákon v európskych krajinách?

Kamery vo vozidlách sú veľmi populárne najmä v zahraničí. Veľakrát ste si mohli všimnúť „internetový hit“, kde figuruje video práve z takejto kamery. Čoraz viac ľudí ich využíva práve kvôli právnej ochrane, kedy môže videozáznam poslúžiť ako dôkaz. Ale je to vôbec legálne? Ako to je u nás? A v ostatných krajinách v Európe?

Akým spôsobom musí byť kamera nainštalovaná, aby neporušovala zákon?

Musí dodržiavať podmienky, ktoré sú v zákone o cestnej premávke. To znamená, že nemôžete mať na čelnom skle žiadne také predmety, ktoré by bránili vo výhľade. Ak splníte tieto podmienky, na Slovensku môžete bez problému používať kamery.

Môže byť záznam z kamery použitý pri súdnom procese ako dôkaz?

Zákon o ochrane osobných údajov vraví, že ak by ste nezodpovedne využívali záznam a poškodili by ste inú osobu, vystavujete sa riziku trestu, či už za právny delikt alebo trestný čin. 
Avšak kameru môžete použiť ako súdny dôkaz, pri súdnom pojednávaní majú totiž obe strany právo predložiť všetky dostupné dôkazy.

V podstate, keď to povieme stručne, kameru vo vozidle umiestnenú môžete mať, ale iba na správnom mieste. Ak túto nutnosť a zákon o cestnej premávke splníte, môžete záznam použiť aj pri autonehode ako dôkaz. Treba mať na pamäti metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov SR č.3/2013 o kamerových informačných systémoch osobných údajov vo vozidlách.

 

Ako to je v Európskych krajinách?

Česku, môžete používať kameru rovnako ako u nás. Ale pozor, pri zverejnení na internete a poškodení osoby vás čakajú tvrdé postihy.

Maďarsku sú taktiež podmienky používania takmer totožné s našimi. Len kamera musí mať nastavené nízke rozlíšenie a byť zabezpečená proti prístupu tretích osôb. Záznam taktiež nemôžete uchovávať viac ako päť dní. Takto zhotovený záznam je relevantným aj na Najvyššom súde.

Nemecko používanie a zákonnú úpravu kamier priamo v aute zatiaľ nedoriešilo. Niektoré súdy záznam  prijímajú ako dôkaz, iné za niečo podobné trestajú.

Rakúsko? Od Nemecka sa líši tým, že tu panuje súdna i právnická zhoda vo veci autokamier. Hoci na pohľad to vyzerá ako úplný zákaz, nie je to až tak jednoznačné. Ako nám povedal právnik rakúskeho klubu ÖAMTC Martin Hoffer: „Autokamery síce nie sú trestané, vyslovene však povolené neboli. Sú však výnimky, kedy sú kamery prijateľné." Podľa Hoffera môže vodič použiť záznam na potvrdenie vlastnej neviny, za podmienok, že na ňom nie sú ukázané napríklad tváre nezúčastnených osôb. Oproti tomu je možné mať bez výčitiek svedomia v aute kameru pokiaľ slúži výlučne na privátne účely, napríklad na nahrávanie úžasného okolia alebo jazdy autom či motorkou. Hofferov názor potvrdzujú aj vyjadrenia šéfa dopravnej polície rakúskej spolkovej krajiny Vorarlbersko Rudolfa Salzgebera. Ako povedal pre portál VorarlbergerNachrichten, účastník dopravnej nehody, proti ktorému sa vedie vyšetrovanie a oplýva obrazovým materiálom, môže ho preukázať na súde. Avšak len za podmienky, že na ňom nie sú viditeľné nezúčastnené osoby.