Dekra Slovensko

Slovdekra STK

Schvaľovacie skúšky

Schvaľovacie skúšky
Typové a homologizačné skúšky, TEMPO 100
Schvaľovacie skúšky

Expertizy a obhliadky

Expertizy a obhliadky
Expertizy a obhliadky technického stavu a hodnoty vozidiel.
Expertizy a obhliadky

Testy autoservisov

Testy autoservisov
Testy predajných, servisných a asistenčných služieb
Testy autoservisov

Metrológia

Metrológia
Overovanie
a kalibrácia kľúčov a tlakomerov
Metrológia

Overovanie tachografov

Overovanie tachografov
Bratislava - Petržalka
Košice
Bojnice
Overovanie tachografov

ADR

ADR
Schvaľovanie vozidiel ADR podľa EHK č. 105
ADR

Audity

Audity
- Covid Audit - Sociálne audity - TRUSTED FACILITY Standards Automotive
Audity

Autokontrola

Autokontrola
Kontrola jazdeného auta pred kúpou
Autokontrola