Dekra Slovensko

Slovdekra STK

Schvaľovacie skúšky

Schvaľovacie skúšky
Typové a homologizačné skúšky, meranie spotreby paliva, TEMPO 100
Schvaľovacie skúšky

Posudky a expertízy

Posudky a expertízy
Znalecké posudky technického stavu a hodnoty vozidiel
Posudky a expertízy

Testy autoservisov

Testy autoservisov
Testy predajných, servisných a asistenčných služieb
Testy autoservisov

Metrológia

Metrológia
Overovanie
a kalibrácia kľúčov a tlakomerov
Metrológia

Overovanie tachografov

Overovanie tachografov
Bratislava - Petržalka
Košice
Bojnice
Overovanie tachografov