Dekra Slovensko
autokontrola baner

Metrológia

Metrologické laboratórium ako akreditované kalibračné laboratórium podľa normy ISO/IEC 17025: 2017 a autorizované metrologické pracovisko podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii ponúka:

  • overovanie momentových kľúčov v rozsahu 2 - 1 100 Nm
  • overovanie tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel v rozsahu 0 - 20 bar
  • kalibrácie všetkých typov momentových kľúčov v rozsahu 2 - 1100 Nm
  • kalibrácie tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel
  • vyzdvihnutie/doručenie meradla v Nitre a po dohode aj v Bratislave (0903 744 464)
  • pripomenutie blížiaceho sa termínu overenia (kalibrácie) meradla (e-mailom, telefonicky)


Metrologické laboratórium je držiteľom rozhodnutí o:

- autorizácii ÚNMS SR č.: UNMS/00939/2020-900/004089/2020

- akreditácii SNAS č.: 045/8189/2020/1

Kontakt a miesto pre odovzdanie meradiel:
Ing. Michal Marek
Metrologické laboratórium
Štúrova 149 (mapa)
949 01 Nitra

tel.: 037/652 35 05
mobil: 0911 155 122
e-mail: metrologia@dekra.com

Zberné miesto v Bratislave:
Panónska cesta 47 (mapa)
851 04 Bratislava
mobil: 0903 744 464

Cenník platný od 1. 5. 2020, ceny bez DPH

Názov položky

MJ

Cena bez DPH (EUR)

Overenie momentového kľúča do 210 Nm - jeden smer

Overenie momentového kľúča do 210 Nm - oba smery

ks

ks

55,00

75,00

Overenie momentového kľúča do 550 Nm - jeden smer

Overenie momentového kľúča do 550 Nm - oba smery

ks

ks

60,00

85,00

Overenie momentového kľúča do 1100 Nm - jeden smer

Overenie momentového kľúča do 1100 Nm - oba smery

ks

ks

65,00

95,00

Kalibrácia momentového kľúča do 210 Nm - jeden smer

Kalibrácia momentového kľúča do 210 Nm - oba smery

ks

ks

30,00

50,00

Kalibrácia momentového kľúča do 550 Nm - jeden smer

Kalibrácia momentového kľúča do 550 Nm - oba smery

ks

ks

35,00

60,00

Kalibrácia momentového kľúča do 1100 Nm - jeden smer

Kalibrácia momentového kľúča do 1100 Nm - oba smery

ks

ks

40,00

70,00

Overenie “pneumerača” v laboratóriu*

Overenie "pneumerača" u zákazníka*

ks

ks

22,00

25,00 + dopravné**

Kalibrácia “pneumerača” v laboratóriu*

Kalibrácia "pneumerača" u zákazníka*

ks

ks

22,00

25,00 + dopravné**

Poštový doručovateľ*** - od 3,70
Kuriérska služba*** - od 3,70
Zamietací list ks 22,00
Vystavenie kópie certifikátu ks 10,00
Čistenie meradla h 30,00
Konzultácie, poradenstvo h 30,00

* Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel.

** Dopravné v rámci mesta NITRA: 5 €, alebo dopravné mimo NITRY: 0,45 €/km (vozidlom metrologického laboratória).

*** Ceny doručenia meradiel (z/na adresu zákazníka) sa účtujú podľa aktuálnych cenníkov doručovateľských služieb.

Ceny sú bez DPH.

Ceny kalibrácie a overenia, alebo dopravné náklady je možné dohodnúť individuálne podľa objemu zákazky.

Cena overenia zahŕňa overovaciu značku a vydanie certifikátu s výsledkom overenia.
Cena kalibrácie zahŕňa označenie meradla nálepkou DEKRA kalibrované a vydanie certifikátu s výsledkom kalibrácie.

Objednávka kalibrácie, overenia meradiel

1. Údaje o objednávateľovi / držiteľovi meradla:

Držiteľ (vyplniť len v prípade, keď držiteľ meradla nie je totožný s objednávateľom):


2. Požadovaná služba:

Kalibrácia Overenie Čistenie


3. Meradlo:

Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel (pneumerač, ...)
Momentový kľúčPri viacerých meradlách poprosíme uviesť všetky detaily nižšie do poznámky.


4. Poznámka:


Oboznámil som sa so spracúvaním osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov: žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky, zodpovedanie žiadostí o informácie a iných žiadostí prostredníctvom elektronickej korešpondencie (e-mail) alebo telefonickej komunikácie.

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné aj na www.dekra.sk, v časti Ochrana osobných údajov.


Koľko je ?