Dekra Slovensko

Metrológia

POZOR

Vážení zákazníci, obchodní partneri

momentálne naše metrologické laboratórium nebude vykonávať kalibrácie a overovanie určených meradiel z dôvodu ukončenia platnosti autorizácie a súvisiacich zmien v platnej metrologickej legislatíve.

Ihneď ako znovu obnovíme činnosť metrologického laboratória vás budeme informovať.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu.

______________________________________________________________

Naše metrologické laboratórium ako autorizované metrologické pracovisko podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov ponúka:

  • overovanie momentových kľúčov v rozsahu 0 - 1 100 Nm
  • overovanie tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel v rozsahu 0 - 20 bar
  • kalibrácie všetkých typov momentových kľúčov
  • kalibrácie tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel
  • vyzdvihnutie/doručenie meradla v Nitre a po dohode aj v Bratislave (0903 744 464)
  • pripomenutie blížiaceho sa termínu overenia (kalibrácie) meradla (e-mailom, telefonicky)


Metrologické laboratórium je držiteľom rozhodnutia o autorizácii ÚNMS SR č. 2011/900/000259/00108, ktorého platnosť bola rozhodnutím
č. 2013/900/005747/02448 z 26. 11. 2013 predĺžená do 21. 1. 2019.

Certifikát o autorizácii

Kontakt a miesto pre odovzdanie meradiel:
Ing. Michal Marek
Metrologické laboratórium
Štúrova 149 (mapa)
949 01 Nitra

tel.: 037/652 35 05
mobil: 0911 155 122
e-mail: metrologia@dekra.com

Zberné miesto v Bratislave:
Panónska cesta 47 (mapa)
851 04 Bratislava
mobil: 0903 744 464

Cenník platný od 1. 4. 2013, ceny bez DPH

Názov položky

MJ

Cena bez DPH (EUR)

Overenie momentového kľúča do 200 Nm* ks

49,00

Overenie momentového kľúča do 500 Nm* ks 54,00
Overenie momentového kľúča do 1100 Nm* ks 59,00
Kalibrácia momentového kľúča do 200 Nm* ks 25,00
Kalibrácia momentového kľúča do 500 Nm* ks 27,50
Kalibrácia momentového kľúča do 1100 Nm* ks 30,00
Overenie “pneumerača” ks 16,00
Kalibrácia “pneumerača” ks 16,00
Doprava 0-50 km ** km 0,00
Doprava 50 km a viac ** km 0,40
Zamietací certifikát ks 10,00
Vydanie duplikátu certifikátu na želanie zákazníka ks 10,00
Čistenie meradla h 27,00
Konzultácie, poradenstvo h 27,00
* overenie / kalibrácia momentového kľúča (oba smery) + príplatok 8,00€
** dopravné náklady je možné dohodnúť individuálne podľa objemu zákazky
cena overenia zahŕňa označenie meradla overovacou značkou a vydanie certifikátu s výsledkom overenia
cena kalibrácie zahŕňa označenie meradla nálepkou DEKRA kalibrované a vydanie certifikátu s výsledkom kalibrácie