Dekra Slovensko
autokontrola baner

Schvaľovacie skúšky

Poverená technická služba overovania vozidiel
Poverenie MDVRR SR, akreditácia ISO/IEC 17025, notifikácia EEC/ECE 27/F

 • Typové skúšky - Výkon testov typu vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely ich schvaľovania v zmysle zákona NR SR č. 106/2018 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení ďalších predpisov.
 • Skúšky konformity - Overovanie zhodnosti typov vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely ich schvaľovania v zmysle zákona NR SR č. 106/2018 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení ďalších predpisov.
 • Skúšky jednotlivo dokončovaných vozidiel
  Skúšanie vozidiel na prepravu invalidov
  Viacstupňové schvaľovanie nákladných vozidiel
  Skúšanie vozidiel v rámci viacstupňového schvaľovania
 • Skúšky jednotlivo dovezených vozidiel zo zmluvných krajín EÚ, jednotlivo vyrobených alebo jednotlivo prestavaných vozidiel pre ich schválenie Okresným úradom pre dopravu a pozemné komunikácie vrátane vypracovania návrhov ich ZTO.
 • Skúšky jednotlivo dovezených osobných vozidiel (kategórie M1) s pravostranným riadením - skúšky vieme vykonať aj formou výjazdu v rámci SR. Viac informácií nájdete na tomto odkaze Skúška vozidla s pravostranným riadením .
 • Homologizačné skúšky - Odborný výkon skúšok hromadne vyrobených alebo dovezených cestných vozidiel podľa osobitných predpisov: smerníc ES a predpisov EHK OSN v ich aktuálnom znení.

 
DEKRA Slovensko s.r.o. zabezpečí homologizácie podľa všetkých dnes platných smerníc a predpisov EHK OSN v rámci medzinárodnej skupiny DEKRA International, GmbH.

Iné skúšky vozidiel:
 • STN 30 0522 - kontrolná skúška hmotnosti cestných vozidiel
 • Úprava MD o zisťovaní dymivosti naftových motorov vozidiel v prevádzke
 • Úprava MD o zisťovaní hladiny vnútorného hluku motorových vozidiel
 • Podľa požiadaviek zadávateľa, napr. testy pre motoristické periodiká

Výsledky uvedených skúšok uznáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako podklad pre schválenie typov cestných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek v zmysle zákona NR SR č. 106/2018 Z.z. v znení ďalších predpisov.

Konzultačné poplatky 65€/hodina. Prvých 15 min sa neráta.

Kontakt:
Ing. Daniel Hodek
tel.: 02/64 28 84 93
e-mail: daniel.hodek@dekra.com

DEKRA Slovensko s.r.o.
Polianky 19
841 01 Bratislava