Správny spôsob ako úplne zabrzdiť

Aj s brzdovým asistentom by mal vodič v núdzovej situácii úplne zabrzdiť sám

14. 8. 2023 Automotive

Aj v autách s elektronickými systémami núdzového brzdového asistenta musia vodiči v prípade núdze vedieť sami naplno zabrzdiť. „Počas našich školení vodičov opakovane počúvame názor, že asistent núdzového brzdenia v prípade núdze úplne prevezme brzdenie. Toto je mylná predstava, ktorá môže mať za určitých okolností devastačné následky,“ varuje Reinhard Buchsdrücker, inštruktor autoškoly expertnej organizácie DEKRA v Nemecku.

  • Elektronické systémy v žiadnom prípade nenahradia brzdenie vodičom
  • V prípade núdze zošliapnite a podržte brzdový pedál plnou silou
  • Odporúčanie: Raz ročne si nacvičte núdzové brzdenie
Asistenti núdzového brzdenia, ktorí sú dnes nainštalovaní vo vozidlách, v žiadnom prípade neznamenajú, že by im mal vodič úplné zabrzdenie vozidla prenechať,“ hovorí inštruktor autoškoly. "Asistenti sú navrhnutí tak, aby varovali vodiča pred blížiacou sa nehodou v určitých situáciách a spustili núdzové brzdenie, ak vodič na varovanie nereaguje." Systémy brzdových asistentov však nie vždy spomalia vozidlo až do zastavenia. Mnohé z týchto systémov – ktoré budú povinné pre všetky nové autá v EÚ od roku 2024 – môžu napríklad zabrzdiť až do zastavenia zo štandardnej rýchlosti jazdy v meste za predpokladu optimálnych podmienok. Nedokážu spoľahlivo odhaliť ani všetky kritické situácie. Napríklad mnohé systémy, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, majú stále problémy s detekciou chodcov a cyklistov a limity systému sa ukazujú hlavne v tme alebo v zlom počasí.
Sú to len asistenti, ktorí majú podporiť vodiča v prípade núdze, nie autopiloti,“ zdôrazňuje inštruktor. Nepretržitá pozornosť a v prípade potreby správne vykonané núdzové brzdenie osobou za volantom sú stále najbezpečnejšími spôsobomi ako predísť nehode.
Naplno stlačený brzdový pedál
V núdzových situáciách preto pre všetky vozidlá, či už s asistentom núdzového brzdenia alebo bez neho, platí: ak hrozí nehoda, okamžite šliapnite na brzdy, až pokým auto úplne nezastane“, zdôrazňuje Buchsdrücker. „A pritom dobre držte volant oboma rukami a v prípade potreby odbočte. Všetko ostatné môžete ponechať na zabudovanom systéme ABS. Vibrácie pedálu sú normálne, takže by sa nimi vodiči nemali nechať zmiasť. Keď sa núdzová situácia zmierni, tlak vyvíjaný na brzdy sa môže znížiť."
Najväčšou chybou, ktorá sa často robí pri núdzovom brzdení je dynamické brzdenie: to znamená, že brzdíte najskôr slabo a potom silnejšie a silnejšie. „Zbytočne sa tým predĺži brzdná dráha a dôjde k zbytočne vysokým silám nárazu,“ varuje inštruktor. Mnoho asistentov núdzového brzdenia sa navyše vypína so začiatkom reakcie – napríklad zrýchlením, brzdením a niekedy aj použitím smerovky.
Ďalšou častou chybou pri núdzovom brzdení je tlačenie na volant a operadlo sedadla vystretými rukami. V tejto polohe hrozí v prípade kolízie vážne zranenie rúk, kĺbov a kľúčnych kostí.
Pozícia sedenia musí byť správna nielen v prípade núdze, pretože pomáha aj pri riadení a predovšetkým pri odbočovaní,“ zdôrazňuje Buchsdrücker. Ruky musia byť mierne pokrčené a pedále musia byť pre nohy ľahko dostupné. Sedadlo by malo mať maximálny mierny sklon dozadu (asi 90 až 110 stupňov). Opierka hlavy by mala byť na úrovni temena hlavy.
Raz ročne si nacvičte núdzové brzdenie
V núdzovej situácii musia byť vodiči schopní vyvolať správnu reakciu v priebehu zlomkov sekundy a byť si vedomí reakcie vozidla,“ vysvetľuje inštruktor vodičov. „Môžu to urobiť len ak to majú nacvičené, preto je potrebné aspoň raz ročne nacvičiť núdzové brzdenie na vhodnom teréne. Ak používate neznáme vozidlo, napríklad auto z prenájmu, skúšobné brzdenie na začiatku cesty by malo byť rovnako štandardné ako oboznámenie sa s ovládacími prvkami a asistenčnými systémami pred výjazdom. Okrem toho sa dôrazne odporúča každé dva roky školenie o bezpečnosti vodičov."