Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Akcia na STK Bratislava - Dúbravka

Akcia Bratislava Dúbravka

AKCIA PLATÍ DO KONCA ROKA 2023!

 • Najrýchlejšia STK za 30 minút!
 • Predkontrola vozidla v cene pravidelnej technickej kontroly!
 • Test batérie elektrického vozidla a Plug-in hybridu zadarmo k pravidelnej technickej kontrole!

PRAVIDLÁ AKCIE

Najrýchlejšia STK!

 • kontrolu vozidla do 30 minút od pristavenia na linku garantujeme pre osobné vozidlá (kat. M1) a motocykle (kat. L), pričom vozidlo nie je staršie ako 6 rokov
 • kontrola vozidla do 30 minút sa nevzťahuje na špeciálne modely vozidiel s limitovanými otáčkami
 • na vozidle musia byť prístupné identifikátory vrátane funkčnej OBD zásuvky
 • motor musí byť zahriaty na prevádzkovú teplotu

Predkontrola v cene pravidelnej technickej kontroly!

 • čiastočná predkontrola vozidla bude spoplatnená sumou 15 € s DPH, ktorá bude odpočítaná z ceny pravidelnej technickej kontroly
 • pravidelnú technickú kontrolu je potrebné vykonať na STK DEKRA Bratislava - Dúbravka do 30 dní odo dňa vykonania predkontroly vozidla (vykonanie predkontroly je potrebné preukázať dokladom z pokladne)
 • čiastočná predkontrola vozidla obsahuje tieto úkony: kontrola osvetlenia, bŕzd a podvozku
 • čiastočná predkontrola vozidla sa vzťahuje na osobné vozidlá (kat. M1)
 • platí pre zákazníkov platiacich v hotovosti alebo platobnou kartou (nie na faktúru)

Test batérie elektrického vozidla a Plug-in hybridu zadarmo k pravidelnej technickej kontrole!

 • overíme zdravotný stav batérie zdarma k pravidelnej technickej kontrole (platí pre vybrané modely EV a PHEV)
 • podmienkou uplatnenia akcie na test batérie je absolvovanie pravidelnej technickej kontroly s elektrickým vozidlom alebo Plug-in hybridom a preukázanie sa pokladničným dokladom o tejto kontrole
 • test batérie musí byť absolvovaný do 30 dní od vykonania pravidelnej technickej kontroly
 • test batérie je potrebné dohodnúť si vopred ešte pred vykonaním pravidelnej technickej kontroly mailom na direction.sk@dekra.com alebo prostredníctvom Kontaktého formulára (do kolonky Doplňujúce otázky uveďte text "AKCIA BRATISLAVA DÚBRAVKA")
 • podmienky vykonania testu batérie elektrického vozidla a Plug-in hybridu nájdete tu: Podmienky a informácie o teste batérie

DEKRA Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť podmienky akcie alebo akciu zrušiť bez udania dôvodu a to počas celej doby trvania akcie.

Akcie a zľavy z iných kampaní nie je možné kombinovať.