Ako ovplyvní skončenie núdzového stavu TK a EK?

05. 3. 2022
Predĺženie platnosti STK o 3 mesiace sa týka vozidiel, ktorým STK skončila po 12. marci 2020, kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia kvôli pandémii Covid-19.
Predĺženie platnosti stále trvalo aj keď bol vyhlásený núdzový stav. Mnohí z vás sa nás pýtajú, ako je to však teraz, keď núdzový stav skončil? Skončilo aj predĺženie platnosti STK?
Máme pre vás dobrú správu.

Aj napriek ukončeniu núdzového stavu stále trvá mimoriadna situácia, preto platí aj predĺženie platnosti TK a EK o 3 mesiace.

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke totiž v § 170b uvádza ako podmienku predĺženia platnosti technickej a emisnej kontroly „trvanie krízovej situácie“. Nerozlišuje teda či ide o núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu. Obe sú považované sa krízovú situáciu. Ak vám uplynula platnosť TK a EK počas trvania krízovej situácie, predlžuje sa o tri mesiace.
V súčasnosti nevieme, kedy bude mimoriadna situácia odvolaná, preto našim zákazníkom odporúčame, aby návštevu STK neodkladali na poslednú chvíľu. Naviac, predĺženie STK platí iba na území Slovenskej republiky. Ak sa chystáte autom napríklad na dovolenku do zahraničia, potrebujete mať STK platnú podľa riadneho termínu, ktorý máte vyznačený na nálepkách a protokoloch.