Aký má byť správny tlak v pneumatikách?

20. 2. 2022
S koncom leta a pomalým nástupom zimy čaká všetkých motoristov prezúvanie pneumatík. Či už ste si dali prezuť svoje auto odborníkom alebo ste sa do toho pustili sami, vyvstáva pre každého vodiča rovnaká otázka: Aký má byť tlak v pneumatikách?
O tejto otázke koluje množstvo mýtov a poloprávd. Niektorí zastávajú názor, že ak majú v pneumatikách nižší tlak, zvyšuje sa tým ich priľnavosť na vozovke. Ďalšou polopravdou je tvrdenie, že ak zvýšime tlak o 0,5 baru nad predpísanú hodnotu, zníži sa valivý odpor a tým aj spotreba paliva.

Odtestovali sme stovky brzdových manévrov

V DEKRA sme sa rozhodli niektoré mýty otestovať a tak ich vyvrátiť alebo potvrdiť. V spolupráci s Bádensko-Württemberskou spolkovou univerzitou a ako súčasť bakalárskej práce testovala nemecká DEKRA brzdné a jazdné vlastnosti na suchej vozovke pri rôznych tlakoch v pneumatikách.
„Niekoľko stoviek brzdových manévrov ukázalo, že čím nižší je tlak, tým kratšia je brzdná dráha. Je to však len jedna strana mince,“ zdôrazňuje Christian Koch, expert na pneumatiky DEKRA. „Naše cestné testy, ktoré zahŕňajú napríklad slalomové kurzy a únikové manévre, ukázali, že nižší tlak vedie k výraznému zníženiu presnosti riadenia.“ Jazda sa stáva akoby špongiovitou - vozidlo reaguje pomaly na povely riadenia a pri vyšších rýchlostiach sa stáva nekontrolovateľným. „Navyše, sa ukázalo, že naopak na mokrých vozovkách je správanie pneumatík pri brzdení opačné – najkratšie brzdné dráhy mali totiž pneumatiky s vysokým tlakom.“ uviedol Koch.

Tlak v pneumatikách z pohľadu odborníka

Výsledky série skúšok nie sú pre odborníka na pneumatiky prekvapujúce: „Požiadavky, ktoré musí pneumatika spĺňať, sú veľmi široké. Preto aj najlepšia pneumatika vždy predstavuje kompromis, ktorý musí čo najlepšie zosúladiť rôzne požiadavky. “
Odporúčanie majiteľom a vodičom vozidla je teda nasledovné: „Použite tlak, ktorý výrobcovia vozidiel a pneumatík spoločne určujú pre príslušné podmienky zaťaženia vozidla.“ Tieto technické údaje sú vo všeobecnosti uvedené na nálepke na dvierkach palivovej nádrže alebo na stĺpiku B v oblasti dverí vodiča. „Kompromis najlepšie funguje pri stanovenom tlaku v pneumatikách. Významné odchýlky od týchto pravidiel majú spravidla negatívny účinok z dôvodu nevyváženého správania sa pneumatík. “

Nastavenie tlaku v zimných pneumatikách

Dnes je väčšina novších vozidiel vybavená systémom monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS), ktorý je potrebné po prechode na zimné pneumatiky znova kalibrovať. „Ak to chcete urobiť, najskôr nastavte pneumatiky na zodpovedajúci tlak, pričom treba pamätať na to, že pneumatiky musia byť vždy studené.“
Tí, ktorí svoje zimné pneumatiky uskladnia a sami ich namontujú, by si pred ich namontovaním mali skontrolovať stav pneumatík z hľadiska ich poškodenia a opotrebenia a podľa potreby ich vymeniť alebo nechať opraviť. Tí, ktorí majú pneumatiky uskladnené a vymieňané odborníkom, to majú ľahšie. Kontroly sa potom obvykle vykonajú, keď sa pneumatiky uskladnia na jar.