Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Audity automobilových skladov

Aktuálny a presný dohľad nad vašimi automobilovými skladmi

Audity automobilových skladov poskytujú predajcom a ich finančným partnerom presnú evidenciu a stav skladových zásob s cieľom riadiť úverové riziko, znížovať oneskorenie úhrad po predaji vozidla a zvyšovať dôveru v aktuálny stav skutočného majetku.

Vaše výhody, ktoré získate z auditov skladov

  • Ponúkame optimálny a aktuálny prehľad o aktuálnom stave zásob v predajných sieťach, skladoch vozidiel a iných predajných miestach.

  • Zabezpečujeme dodržiavanie zmlúv pri financovaných a nefinancovaných zásobách s cieľom minimalizovať riziko a zabrániť zbytočným stratám.

  • Zabezpečujeme kvalitu prostredníctvom fyzickej kontroly.

  • Poskytujeme presnú evidenciu modelov a sériových čísel, predaných vozidiel, lokalizácií GPS a fotodokumentácie.

Audity automobilových skaldov
Automotive Stock Audits

O auditoch automobilových skladov

Poskytujeme komplexné služby auditu skladových zásob vozidiel prispôsobené vašim konkrétnym potrebám, aby sme zabezpečili aktuálnosť a správnosť vašich záznamov.

Naši odborníci vykonávajú hĺbkové posúdenie vašich automobilových skladov, aby vám pomohli identifikovať otázky a nájsť odpovede. Spolupracujeme s vami, aby proces auditu vyhovoval vášmu individuálnemu rizikovému profilu. Podporujeme vás vysokokvalitnými kontrolami podlahových plánov a spoľahlivým podávaním správ na efektívne riadenie rizík.

Či už ide o jednorazovú alebo pravidelne sa opakujúcu kontrolu v dlhodobom horizonte, sme pripravení podporiť vás uznávanými službami auditu automobilových skladov.

Audity automobilových skaldov

Využite naše odborné znalosti

  • Poskytujeme komplexné nezávislé a medzinárodné služby z jedného zdroja
  • Naši odborníci s vami spolupracujú, aby pochopili vaše obchodné ciele a úroveň rizika
  • Naše audity vás informujú, minimalizujú riziko a chránia váš úverový status
  • Pomôžeme vám identifikovať oblasti a procesy, v ktorých je priestor na zlepšenie
  • Cieľom našich služieb je posilniť dôveru medzi vami a vašimi partnermi