Ako hudba ovplyvňuje štýl jazdy?

Častejšie prekračovanie rýchlosti v rytme Rocku

25. 9. 2023

Hudba a šoférovanie idú ruka v ruke – no nie? Môže však hudba odvádzať pozornosť od dopravných udalostí, ovplyvniť jazdu alebo reakčný čas vodiča? „Ako ukazujú štúdie, nielenže hudba za volantom vzbudzuje emócie, ale môže prispieť aj k väčšiemu rozptýleniu“, hovorí dopravný psychológ DEKRA Dr. Thomas Wagner. To znamená, že hudba má jasný vplyv na správanie vodiča počas riadenia auta.

  • Hudba v aute má tendenciu zvyšovať reakčný čas
  • Stimulácia hudby môže spôsobiť, že budete jazdiť rýchlejšie
  • Emotívne piesne často upútajú vašu pozornosť
Hudba v aute všeobecne vedie k dlhším reakčným časom. Psychológovia z univerzity v Zürichu zistili, že pri nepredvídateľných situáciách, napríklad keď vám cestu skríži jeleň je úplne jedno akú hudbu počúvate, váš reakčný čas sa predĺži pri počúvaní relaxačných tónov ako aj pri pesničkách nabitých basami.
Ďalší overený fakt - vodiči, ktorí počúvajú rýchlejšie pesničky prekračujú rýchlosť oveľa častejšie ako vodiči, ktorí počúvajú pomalšiu hudbu. „Pri rýchlych rytmoch existuje riziko, že vodiči sa nechajú emocionálne strhnúť hudbou a v povznesenej nálade silnejšie zošliapnu plynový pedál,“ hovorí Wagner.
Zníženie pozornosti pri riadení na úkor lepšej nálady
„Hudba zvyčajne zlepšuje náladu, ale môže tiež znížiť pozornosť pri šoférovaní,“ vysvetľuje psychológ. Pri vyšších úrovniach hlasitosti môže hudba výrazne odvrátiť pozornosť od dopravných udalostí, najmä ak sú piesne spojené s osobnými emóciami a spomienkami. „Vždy, keď vašu pozornosť upúta hudba, zostáva vám menšia mentálna kapacita na riadenie auta."
Odborník z DEKRA preto odporúča: „V aute zvoľte primeranú hlasitosť a znížte ju najmä v náročnejších jazdných situáciách, napríklad pri predbiehaní.“ Niektoré moderné vozidlá už pri cúvaní automaticky prepínajú hudobný systém do režimu stlmenia zvuku.
Ak je však hudba v aute príliš hlasná, môže to nielen rozptyľovať, ale aj inak ovplyvniť bezpečnosť na cestách. Úroveň hlasitosti by nikdy nemala byť taká vysoká, aby už nebolo počuť varovné signály ostatných účastníkov cestnej premávky alebo sirény záchrannej služby či polície.