Záznamník údajov o udalosti: Čierna skrinka pre vozidlá

06. 3. 2024

Asi pred 70 rokmi bola vynájdená čierna skrinka pre lietadlá. Event Data Recorder – (EDR), zariadenie na zaznamenávanie údajov o nehodách pre vozidlá, bude v EÚ povinné do polovice roku 2024. Napriek rozdielom v technológiách obe pomáhajú zlepšiť analýzu nehôd.

Spočiatku sa nápad Davida Warrena stretol s malým súhlasom jeho nadriadených. Warren, inžinier z leteckého výskumného laboratória austrálskeho ministerstva obrany, pôvodne vyvíjal palivové nádrže. Po tom, čo bol súčasťou komisie vyšetrujúcej dve letecké nešťastia, prišiel s riešením, ktoré by umožnilo nahrávanie rozhovorov v kokpite s cieľom spoľahlivo určiť príčiny nehôd. Bolo to v roku 1954. Nasledujúci šéf inžiniera sa nakoniec pridal k Warrenovmu nápadu a umožnil mu vyvinúť prototyp zapisovača letových údajov, ktorý potom upútal pozornosť britského úradu pre civilné letectvo.

Príbeh úspechu čiernej skrinky

V roku 1963 sa Austrália stala prvou krajinou, ktorá zaviedla povinné dátové a hlasové záznamníky pre všetky lietadlá. Ostatné krajiny ju nasledovali. Čierna skrinka, ktorá je v skutočnosti červená alebo oranžová, je dnes štandardnou funkciou – a pomohla odhaliť príčinu mnohých nehôd. Warren je všeobecne považovaný za vynálezcu čiernej skrinky, aj keď v rôznych krajinách počas a po druhej svetovej vojne došlo k podobnému vývoju.

Povinná EDR pre nové autá od júla 2024

Automobilový ekvivalent leteckej čiernej skrinky bude povinný vo všetkých nových autách registrovaných v EÚ do júla 2024. Oficiálne sa táto čierna skrinka nazýva Záznamník údajov o udalostiach (EDR). Nemusí odolávať obrovským silám leteckého nešťastia a nenahráva rozhovory, ako je to v kokpite. Lietadlo je prostriedok verejnej dopravy, ktorý podlieha úplne inému rámcu ochrany údajov ako súkromné vozidlo. Napriek tomu sú tieto dve zariadenia v jednom ohľade podobné: Zaznamenané údaje umožňujú spoľahlivejšie rekonštruovať nehody.
EDR priebežne zaznamenáva relevantné údaje, ale trvalo ich ukladá až vtedy, keď v priebehu 150 milisekúnd zaznamená zmenu pozdĺžneho alebo priečneho smeru o viac ako osem kilometrov za hodinu. Bez tohto spúšťacieho signálu budú zaznamenané dáta opakovane prepísané.
Zariadenie ukladá údaje o pozdĺžnom a priečnom priebehu rýchlosti, polohe plynového a brzdového pedálu, otáčkach motora, uhle natočenia volantu, ako aj informácie o protiblokovacom brzdovom systéme a kontrole stability. Zaznamenáva tiež, či sú cestujúci pripútaní, ako aj aktiváciu napínačov bezpečnostných pásov a airbagov. EDR je často integrovaná do riadiacej jednotky airbagov, pretože práve tu sa zhromažďuje veľa požadovaných informácií. Uložené dáta nie je možné extrahovať bezdrôtovo, iba fyzickým zásahom.

Európsky výskum nehôd sa opiera o údaje analýzy nehôd

Údaje, aké poskytuje EDR, nie sú ničím novým pre výskum nehôd v Európe. „Už sa to zbieralo vo vozidlách, ale neexistoval štandardizovaný technický a právny rámec pre skladovanie a vyhodnocovanie,“ hovorí Peter Rücker, vedúci oddelenia analýzy a výskumu nehôd v spoločnosti DEKRA. „Takéto údaje však používame už niekoľko rokov na analýzu zložitých alebo kontroverzných nehôd - ak máme súhlas vlastníka alebo súdny príkaz." Pri prístupe k údajom sa Rücker a jeho tím museli často spoliehať na spoluprácu s výrobcom dotknutého vozidla..

“Údaje EDR by sa mohli ukázať ako chýbajúci kúsok skladačky.”

Peter Rücker, Head of Accident Analysis and Accident Research at DEKRA
„Možno si myslíte, že v budúcnosti budú odborníci jednoducho čítať EDR, aby analyzovali nehodu,“ hovorí Rücker. „To je však mylná predstava, pretože EDR samozrejme poskytuje iba údaje, nie hodnotenie a interpretáciu. Je tiež dôležité vedieť, kde a ako sa údaje merajú.“ Ak sa napríklad koleso vozidla voľne točí vo vzduchu, údaje o rýchlosti nasnímané na volante nie sú užitočné.

Objasnenie viacerých kolízií

Jedným zo scenárov, v ktorom sa očakáva, že údaje EDR poskytnú väčší prehľad, sú zrážky zozadu na diaľniciach, na ktorých sa môže podieľať viacero vozidiel. „Pri viacerých kolíziách sa určenie chyby vždy točí okolo toho, kedy a kde ktoré vozidlá zastavili,“ vysvetľuje Rücker. „Údaje EDR by sa mohli ukázať ako chýbajúci kúsok skladačky."
Mimochodom, EÚ nie je sama, kto zavádza EDR. V priebehu posledných dvoch desaťročí zaviedli podobné systémy aj iné krajiny, aj keď s rôznymi právnymi rámcami. Medzi tieto krajiny patria USA, Japonsko a Južná Kórea – a nedávno Čína. Existuje aj usmernenie OSN zamerané na globálnu harmonizáciu EDR.
Čierna skrinka v autách by sa teraz mohla šíriť tak rýchlo, ako sa kedysi šírila čierna skrinka na záznam letových údajov – napriek stále prevládajúcemu skepticizmu v Európe, pokiaľ ide o súkromie. Ľudia mali podobné obavy aj o leteckých čiernych skrinkách. Austrálska federácia leteckých pilotov napríklad opísala prototyp prezentovaný Warrenom ako „špión na palube“.