Crash test elektromobilov a bezpečnosť pri záchrane cestujúcich

18. 2. 2022
Bezpečnosť pri zrážke z pohľadu vodiča, ale aj záchranára je častým otáznikom. Spoločnosť DEKRA vo svojom Crash Test Centre DEKRA v Neumünsteri testovala štyri elektromobily. Vedci skúmali, či elektrické autá spĺňajú štandardné bezpečnostné požiadavky, čo robiť v prípade, ak sa pri havárii vznieti batéria aj ako by mali postupovať záchranné zložky pri záchrane cestujúcich.

Odtestovali sme simulované senáre pri vyšších rýchlostiach

V crash testoch boli otestované tri vozidlá Nissan Leaf (výrobná séria 2010 – 2017) a jedno vozidlo Renault Zoe. Testy, ktoré spočívali v zámernom náraze automobilov na určené miesto, boli navrhnuté tak, aby simulovali celý rad scenárov zahŕňajúcich kolízie so stromom. Uskutočňovali sa pri rýchlostiach oveľa vyšších, ako sú zvyčajne používané pri štandardných nárazových testoch. Vedci z Crash Test centra dospeli k záveru, že úroveň bezpečnosti pri testovaných elektromobiloch je rovnaká ako pri klasických vozidlách so spaľovacím motorom.

Výsledky testovania rôznych zrážok

V troch zo štyroch scenárov zrážok experti iniciovali bočnú kolíziu so stĺpom - Renault Zoe pri rýchlosti 60 km/h a Nissan Leaf pri rýchlostiach 60 a 75 km/h. V štvrtom scenári prešiel Nissan Leaf čelnou zrážkou pri rýchlosti 84 km/h.
„Modely poškodenia pri nárazových skúškach sú porovnateľné s poškodeniami konvenčných vozidiel,“ hovorí Markus Egelhaaf z výskum-ného centra DEKRA. „Vysokonapäťový systém v elektrických vozidlách bol počas havárie spoľahlivo odstavený. A napriek tomu, že batéria pohonu bola vážne zdeformovaná, nedošlo k požiaru.“ Podľa odborníka je šanca na prežitie najmä pri bočnej zrážke so stromom pri týchto rýchlostiach veľmi nízka. „To sa však týka všetkých automobilov bez ohľadu na ich pohonný systém. Hlavní výrobcovia sériových elektrických vozidiel dosiahli aspoň rovnakú úroveň bezpečnosti ako majú automobily so spaľovacím motorom.“

Optimálny proces záchrany cestujúcich

Cieľom výskumného projektu je takisto optimalizovať proces záchrany cestujúcich. Po nárazových testoch nasledovala séria experimentov s cieľom určiť najúčinnejšie metódy a nástroje, ktoré môžu záchranné služby nasadiť.
V reakcii na pravidelné správy o ťažkostiach pri hasení horiacich hnacích batérií bol medzi testovanými zariadeniami nový hasiaci systém - hasiaca trubica. Ak dôjde k vznieteniu častí hnacej batérie, môžu hasiči vložiť túto trubicu priamo do krytu batérie. „To znamená, že k haseniu dôjde vo vnútri batérie, čím sa zabráni šíreniu ohňa do iných článkov batérie,“ hovorí Markus Egelhaaf. „Zdá sa, že táto metóda má veľký potenciál, je však potrebný ďalší výskum, aby bolo možné zistiť, aká účinná je skutočne.“
Prvým záverom nárazových testov je, že ľudia uväznení vo vnútri elektrického vozidla môžu byť zachránení pomocou vybavenia, ktoré má hasičská služba k dispozícii, a to rovnako rýchlo ako z konvenčne poháňaných automobilov, pričom záchranári nie sú vystavení zvýšenému riziku.
Nárazové testy potvrdili vysokú úroveň bezpečnosti sériovo vyrábaných elektrických vozidiel. Pozrite si na YouTube videá z nárazových testov elektromobilov v Neumünsteri: