DEKRA preberá kontrolu vozidiel v Kostarike

18. 10. 2022 Kontrola vozidla

Medzinárodná expertná organizácia DEKRA vyhrala výberové konanie na ďalšom trhu pravidelnej kontroly vozidiel. Vláda Kostariky si vybrala DEKRA, aby prevádzkovala program kontroly vozidiel v krajine. Očakáva sa, že najväčšia svetová organizácia na kontrolu vozidiel začne s kontrolami na konci septembra 2022. Stredoamerický štát sa tak stane 25. krajinou na svete, v ktorej DEKRA vykonáva kontroly vozidiel.

DEKRA bude dva roky prevádzkovať program kontroly vozidiel „Inspección Técnica Vehicular“, vrátane správy 13 fyzických staníc a 3 mobilných staníc v Kostarike. DEKRA plánuje zamestnať približne 450 miestnych zamestnancov, aby každý rok vykonali v priemere dva milióny kontrol vozidiel. Na Kostarike sa kontroly vyžadujú každoročne pre všetky vozidlá vrátane osobných automobilov, úžitkových vozidiel, taxíkov a motocyklov. Požadované kontroly zahŕňajú testovanie bezpečnostných komponentov, ako je výkon bŕzd, ako aj testovanie emisií.
Rozhodnutie v prospech spoločnosti DEKRA oznámil prezident Kostariky Rodrigo Chaves, pričom ako súčasť víťaznej ponuky zdôraznil rozsiahle skúsenosti spoločnosti DEKRA v oblasti kontroly vozidiel a jej globálnu povesť excelentnosti. Vo výberovom konaní bolo posudzovaných 11 ponúk od národných a medzinárodných spoločností.
„Každý deň a pri každej akcii, ktorú podnikneme, je DEKRA odhodlaná vytvárať bezpečnejší a udržateľnejší svet,“ povedal Bert Zoetbrood, výkonný viceprezident skupiny DEKRA a vedúci DEKRA Americas. „Sme hrdí na to, že sme partnerom pre kontrolu vozidiel pre vládu a obyvateľov Kostariky. Vďaka nám budú cesty bezpečnejšie a čistejšie s každou kontrolou, ktorú vykonáme.“
„Technické odborné znalosti spoločnosti DEKRA v oblasti pravidelnej kontroly vozidiel sú žiadané na celom svete a získavajú prístup na čoraz viac trhov,“ hovorí Christoph Nolte, ktorý je ako výkonný viceprezident zodpovedný za divíziu služieb inšpekcií vozidiel DEKRA. „Technicky bezpečné vozidlá, ktoré sú pravidelne kontrolované podľa uznávaných noriem, sú základným predpokladom bezpečnosti na cestách."
S počtom obyvateľov okolo päť miliónov bude Kostarika piatou krajinou v Severnej a Južnej Amerike, kde DEKRA vykonáva kontroly vozidiel, čím sa pripojí k existujúcim programom v Spojených štátoch, Mexiku, Čile a Brazílii. Za posledných 18 mesiacov založila spoločnosť DEKRA novú divíziu kontroly vozidiel v piatich krajinách. DEKRA, ako popredná svetová spoločnosť zaoberajúca sa kontrolou vozidiel, po pridaní Kostariky vykoná ročne takmer 30 miliónov kontrol.