DEKRA prezentovala Správu o bezpečnosti na cestách 2019

12. 2. 2022
Spoločnosť DEKRA už od roku 2008 každý rok vypracúva DEKRA Road Safety Report (Správu o bezpečnosti na cestách), každoročne zameranú na inú oblasť cestnej bezpečnosti.
Správa z roku 2019 s názvom „Deti na ceste“ sa zameriava na bezpečnosť detí v cestnej premávke a to od skúmania konkrétnych dopravných nehôd s detskými obeťami, cez rôznorodé štatistické údaje až po návrhy riešení na znižovanie takýchto smrteľných nehôd.
Spoločnosť DEKRA prezentovala výsledky z tejto správy 6. novembra 2019 na svojom výročnom podujatí v Bruseli. Jej závery zhodnotil Clemens Klinke, člen predstavenstva DEKRA SE, nasledovne: „V tomto smere sa už dosiahol obrovský pokrok, najmä v Nemecku, ale aj vo zvyšku Európy a ďalšie krajiny sa môžu z našich skúseností veľa naučiť. Avšak ešte vždy existuje veľa možností ako zvýšiť bezpečnosť našich ciest pre deti.“
Správa spoločnosti DEKRA sa zameriava na tri oblasti – ľudia, technológia vozidiel a infraštruktúra – v ktorých je potrebné prijať opatrenia na efektívne využitie všetkých možností zvyšovania bezpečnosti detí na ceste.

ĽUDIA

Medzi najdôležitejšie úlohy patrí vzdelávanie v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke, s ktorým by sa malo začať u detí už v predškolskom veku. Okrem toho je však potrebné edukovať aj dospelých účastníkov premávky o tom, že správanie detí na ceste sa líši od správania dospelých.
„Dospelí účastníci cestnej premávky – a predovšetkým rodičia – by sa mali snažiť ísť deťom príkladom a byť si vedomí svojho postavenia ako vzoru, nie len pri prechode cez križovatku ale aj tým, že si pri jazde na bicykli nasadia vždy helmu.“ Clemens Klinke

INFRAŠTRUKTÚRA

Ďalšou významnou oblasťou najmä v blízkosti škôl a škôlok je budovanie bezpečnej dopravnej infraštruktúry, a to napríklad zavedením opatrení na spomalenie a upokojenie premávky, pretože rýchlosť zrážky môže mať obrovský vplyv na závažnosť zranení.
Nemenej dôležitým problémom infraštruktúry je „taxislužba“ rodičov – zatiaľ čo rodičia si nepochybne myslia, že najlepším riešením je prepravovať deti všade vlastným vozidlom, vlastne svojim deťom nepomáhajú – nepomáhajú im stať sa nezávislým a bezpečne orientovaným účastníkom cestnej premávky, čo v konečnom dôsledku najčastejšie zvyšuje riziko dopravnej nehody v blízkosti škôl a škôlok.

TECHNOLÓGIA VOZIDIEL

Bežnou príčinou dopravných nehôd je ľudská chyba, napríklad pri rozptyľovaní vodičov. Testy, ktoré nedávno vykonala spoločnosť DEKRA, ukazujú obrovský potenciál automatických systémov núdzového brzdenia s detekciou chodcov.
Rovnako ako predchádzajúce správy od roku 2008, aj posledná Správa o bezpečnosti na cestách je oveľa viac ako len súhrn faktov o aktuálnom stave. Poskytuje podnety na zamyslenie a konkrétne odporúčania pre postup politikov, odborníkov na dopravu, výrobcov, vedecké inštitúcie a združenia. Má tiež slúžiť ako nevyhnutný spoločník pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

GULLIVER CARS

Autá na cestách predstavujú pre deti veľké vizuálne prekážky. Deti nevidia vozidlám ponad strechy a zabraňujú im vidieť aj veľkú časť vozovky. Navyše častokrát nevedia v takýchto situáciach správne odhadnúť vzdialenosť a rýchlosť vozidla. S cieľom pripomenúť dospelým a najmä rodičom, ako deti vnímajú svet premávky, spoločnosť DEKRA navrhla sériu nadmerne veľkých vozidiel, tzv. Gulliver Cars.