DEKRA sa stáva členom Európskej rady pre bezpečnosť dopravy

25. 2. 2022
Európska rada pre bezpečnosť dopravy (European Transport Safety Council - ETSC) so sídlom v Bruseli je nezávislá nezisková organizácia, ktorá už od roku 1993 využíva vedecký výskum a najlepšie osvedčené postupy ako základ na znižovanie a prevenciu nehôd v európskom dopravnom priestore. ETSC poskytuje poradenstvo ako nezávislý expert Európskej komisii, Európskemu parlamentu a národným vládam v Európe v otázkach bezpečnosti dopravy.
Spoločnosť DEKRA ako líder na svetovom trhu technických kontrol (približne 27 miliónov kontrol ročne) sa rozhodla prispieť k dosahovaniu väčšej bezpečnosti na cestách a od 1. októbra sa zaradila medzi členov ETSC.
„V súlade s poslaním uvedeným v našich stanovách sa spoločnosť DEKRA zaväzuje dosahovať vyššiu bezpečnosť na cestách už 95 rokov. Takže ma teší, že teraz ako člen ETSC budeme môcť zdieľať svoje odborné znalosti s ostatnými, “uviedol Stefan Kölbl, predseda predstavenstva DEKRA e.V. a DEKRA SE. „Ako inovatívny priekopník chceme spoločne pracovať na tom, aby sme bezpečne zaviedli novú éru mobility s elektrickými vozidlami a automatizovanou a prepojenou dopravou. Je potrebné vynaložiť všetko úsilie, aby sme mohli čeliť takmer 23 000 dopravným nehodám ročne v EÚ.“
Antonio Avenoso, výkonný riaditeľ ETSC, uviedol: „S potešením vítame DEKRA ako najnovšieho člena ETSC. Tešíme sa na spoluprácu, zdieľanie odborných znalostí a pomoc pri presadzovaní vyšších štandardov bezpečnosti vozidiel v Európe. “
ETSC v Bruseli má celkovo viac ako 50 členov z rôznych európskych krajín vrátane Nemeckej rady pre bezpečnosť cestnej premávky (DVR), ktorej viceprezidentom je člen správnej rady DEKRA Clemens Klinke.