DEKRA testuje ochranné masky

16. 2. 2022
Pandémia koronavírusu narúša náš každodenný život. Na celom svete sa v základoch otriasajú procesy v spoločnosti, politike, či podnikaní, ktoré sa ešte donedávna považovali za stabilné a bezpečné. Aj napriek tomu sa však spoločnosť DEKRA rozhodla, že musí pokračovať v snahe o bezpečnejší svet. Mnoho našich kolegov pracuje momentálne z domu, ale máme aj takých, ktorí sa musia aj v týchto časoch presúvať na svoje pracovisko.
Jedným takýmto príkladom sú zamestnanci testovacieho laboratória v ​​Essene, ktoré spadá pod oddelenie DEKRA Testovanie a certifikácia (DTC), kde tím približne 15 expertov testuje od pondelka 23. marca v zjednodušenom postupe tzv. pandemické ochranné masky na ochranu proti pandémii koronavírusu (CPA).
V súčasnosti vyžadované ochranné masky s certifikátom CE sú momentálne nedostatkovým tovarom a mnohí výrobcovia dosiahli limity svojich výrobných kapacít. Aby sa však mohli použiť alternatívne ochranné masky, je potrebné ich otestovať v zložitom a zdĺhavom procese. Úrad spolkových krajín pre bezpečnostnú technológiu v Mníchove preto požiadal spoločnosť DEKRA a nemecký Inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (IFA), aby vypracovali skrátenú verziu testovania, ktorá nahradí nákladné a zdĺhavé posudzovania. Umožnilo to odporúčanie Európskej komisie z 13. marca 2020. V dôsledku toho sa testovanie masky skrátilo z cca. 6 týždňov iba na 4 dni.
Aby sa dosiahol očakávaný objem testov, spoločnosť DEKRA vyčlenila všetky svoje testovacie zariadenia vo všetkých laboratóriách DTC. Ako informuje Dirk Wessels, marketingový manažér DTC, od pondelka 23. marca je spustené testovanie v klimatických komorách lokalít DTC v Essene, Bochume, Drážďanoch a Stuttgarte. Pri testovaní sa masky udržiavajú v klimatizačnej komore 24 hodín pri teplote 70 stupňov a určitej vlhkosti, preto použitie čo najväčšieho počtu komôr znamená obrovský nárast rýchlosti.