Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

DEKRA Vision Zero 2022

16. nov 2022

Nehody

Cenu za 9 rokov bez smrteľnej dopravnej nehody získalo v roku 2022 fínske mesto Mikkeli

Fínskemu mestu Mikkeli bola udelená cena DEKRA Vision Zero. Odborníci na bezpečnosť cestnej premávky z poprednej medzinárodnej expertnej organizácie oceňujú úspech mesta v tom, že počas deviatich po sebe nasledujúcich rokoch (od roku 2012 do roku 2020) nezaznamenalo v mestskej premávke ani jednu smrteľnú nehodu. DEKRA udelila cenu už po šiesty raz na svojej výročnej recepcii v Bruseli. Topiantti Äikäs, riaditeľ pre územné plánovanie v meste Mikkeli, prevzal ocenenie z rúk riaditeľa DEKRA Stana Zurkiewicza.

DEKRA Vision Zero 2022

Odborníci DEKRA priebežne vyhodnocujú najnovšie dostupné štatistiky nehôd pre interaktívnu mapu sveta na www.dekra-vision-zero.com. Za celkovo 26 krajín v Európe, Amerike, Ázii a Oceánii sú na mape uvedené tie mestá s viac ako 50 000 obyvateľmi, ktoré dosiahli cieľ nulovej úmrtnosti v doprave aspoň za jeden rok od roku 2009. Mikkeli má približne 54 000 obyvateľov.

V Mikkeli pracujeme na bezpečnosti na cestách už mnoho rokov. Mikkeli je normálne, stredne veľké fínske mesto, kde sa potreby chodcov, cyklistov, áut a inej dopravy zohľadňujú rovnako v urbanizme a rozvoji. Toto ocenenie je konkrétnou cenou tohto dlhodobého cieľa, na ktorom pracujeme,“ povedal Äikäs.

Víťazi našich ocenení a mnohé ďalšie mestá po celom svete znovu a znovu dokazujú, že Vision Zero (pozn. „Vízia Nula“) je možná,“ povedal generálny riaditeľ DEKRA Stan Zurkiewicz. „Približne 1 200 miest dosiahlo nulovú úmrtnosť v doprave aspoň za jeden rok; a mnohí tak robili už niekoľko rokov. Faktom však zostáva, že každý človek, ktorý zomrie na ceste, je príliš veľa.“ Musíme pokračovať v úsilí približovať sa k cieľu nulovej úmrtnosti v doprave v čoraz väčšom počte miest a tiež mimo mestských obytných priestorov, konštatoval Zurkiewicz.

Na mnohých miestach tieto snahy prebiehajú. Napríklad grécka vláda – čiastočne inšpirovaná mapou Vision Zero spoločnosti DEKRA – si v aktuálnom návrhu svojej stratégie bezpečnosti na cestách stanovila cieľ dosiahnuť do roku 2025 nulový počet smrteľných nehôd v najmenej 40 mestách nad 50 000 obyvateľov každý rok. Do roku 2030 je cieľom 49 miest.

Vo Fínsku je Mikkeli jedným z 18 miest, ktoré od roku 2009 dosiahli cieľ nulovej úmrtnosti v doprave za najmenej jeden rok. Je to jediné fínske mesto, ktoré dosahuje „nulu“ už desať rokov.

DEKRA vstúpila na trh kontroly vozidiel vo Fínsku v októbri 2021. Jedna z kontrolných staníc DEKRA sa nachádza v Mikkeli.

Zdroj: Nine years with zero traffic fatalities: Award for Finnish city of Mikkeli