DEKRA Vision Zero 2022

21. 11. 2022 Nehody

Cenu za 9 rokov bez smrteľnej dopravnej nehody získalo v roku 2022 fínske mesto Mikkeli

Fínskemu mestu Mikkeli bola udelená cena DEKRA Vision Zero. Odborníci na bezpečnosť cestnej premávky z poprednej medzinárodnej expertnej organizácie oceňujú úspech mesta v tom, že počas deviatich po sebe nasledujúcich rokoch (od roku 2012 do roku 2020) nezaznamenalo v mestskej premávke ani jednu smrteľnú nehodu. DEKRA udelila cenu už po šiesty raz na svojej výročnej recepcii v Bruseli. Topiantti Äikäs, riaditeľ pre územné plánovanie v meste Mikkeli, prevzal ocenenie z rúk riaditeľa DEKRA Stana Zurkiewicza.

Odborníci DEKRA priebežne vyhodnocujú najnovšie dostupné štatistiky nehôd pre interaktívnu mapu sveta na www​.dekra-vision-zero​.com . Za celkovo 26 krajín v Európe, Amerike, Ázii a Oceánii sú na mape uvedené tie mestá s viac ako 50 000 obyvateľmi, ktoré dosiahli cieľ nulovej úmrtnosti v doprave aspoň za jeden rok od roku 2009. Mikkeli má približne 54 000 obyvateľov.
V Mikkeli pracujeme na bezpečnosti na cestách už mnoho rokov. Mikkeli je normálne, stredne veľké fínske mesto, kde sa potreby chodcov, cyklistov, áut a inej dopravy zohľadňujú rovnako v urbanizme a rozvoji. Toto ocenenie je konkrétnou cenou tohto dlhodobého cieľa, na ktorom pracujeme,“ povedal Äikäs.
Víťazi našich ocenení a mnohé ďalšie mestá po celom svete znovu a znovu dokazujú, že Vision Zero (pozn. „Vízia Nula“) je možná,“ povedal generálny riaditeľ DEKRA Stan Zurkiewicz. „Približne 1 200 miest dosiahlo nulovú úmrtnosť v doprave aspoň za jeden rok; a mnohí tak robili už niekoľko rokov. Faktom však zostáva, že každý človek, ktorý zomrie na ceste, je príliš veľa.“ Musíme pokračovať v úsilí približovať sa k cieľu nulovej úmrtnosti v doprave v čoraz väčšom počte miest a tiež mimo mestských obytných priestorov, konštatoval Zurkiewicz.
Na mnohých miestach tieto snahy prebiehajú. Napríklad grécka vláda – čiastočne inšpirovaná mapou Vision Zero spoločnosti DEKRA – si v aktuálnom návrhu svojej stratégie bezpečnosti na cestách stanovila cieľ dosiahnuť do roku 2025 nulový počet smrteľných nehôd v najmenej 40 mestách nad 50 000 obyvateľov každý rok. Do roku 2030 je cieľom 49 miest.
Vo Fínsku je Mikkeli jedným z 18 miest, ktoré od roku 2009 dosiahli cieľ nulovej úmrtnosti v doprave za najmenej jeden rok. Je to jediné fínske mesto, ktoré dosahuje „nulu“ už desať rokov.
DEKRA vstúpila na trh kontroly vozidiel vo Fínsku v októbri 2021. Jedna z kontrolných staníc DEKRA sa nachádza v Mikkeli.