DEKRA Assurance Services bude vykonávať výskum v mene Bielefeldskej univerzity

DEKRA vypracuje klimatickú štúdiu o UEFA EURO2024

22. 3. 2024 Advisory Services / Udržatelnosť

DEKRA bola poverená vykonaním ex-post klimatickej štúdie o UEFA EURO 2024, ktorá bude zahŕňať posúdenie vplyvu na životné prostredie v desiatich hostiteľských mestách. Štúdiu si objednala Bielefeldská univerzita, ktorá vykonáva hodnotiacu štúdiu EURO 2024 pre nemecké Spolkové ministerstvo vnútra (BMI). V rámci projektu budú experti na udržateľnosť z DEKRA Assurance Services určovať uhlíkovú stopu európskych medzinárodných majstrovstiev vo futbale, ako aj ďalšie kľúčové ukazovatele udržateľnosti

Minulé leto BMI uzavrelo zmluvu s Bielefeldskou univerzitou a Nemeckou športovou univerzitou v Kolíne nad Rýnom na realizáciu spoločného projektu: hodnotiacej štúdie EURO 2024. Projekt pod vedením profesorov Pamely Wicker a Christopha Breuera bude hodnotiť sociálnu, ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť súťaže, ktorá bude prebiehať od 14. júna do 14. júla v Nemecku. Štúdia bude zahŕňať úsilie o preskúmanie a zber údajov o mnohých faktoroch na zachytenie rôznych aspektov udržateľnosti pred a po turnaji.
Kľúčové ciele ex-post klimatickej štúdie DEKRA sú:
  • Pripraviť ex-post hodnotenie vplyvu na klímu pre EURO 2024 so zohľadnením výsledkov ex-ante klimatickej štúdie Öko-Institut
  • Vyhodnotiť možnosti priameho zamedzenia emisií
  • Zmapovať a nezávisle kategorizovať zodpovednosť s ohľadom na klímu
  • Implementovať analýzu vplyvov na životné prostredie na úrovni hostiteľského mesta
Analýza vplyvu na životné prostredie bude založená na modeli Berliner Stadtrendite (pridaná hodnota pre mesto nad rámec finančného zisku, ako sa používa v Berlíne) a faktory, ktoré sa majú preskúmať, zahŕňajú klimatické opatrenia, mobilitu/dopravu a odpad. Celý výskumný projekt je financovaný BMI a spadá pod rozsiahly akčný plán nemeckej vlády okolo EURO 2024.
DEKRA Assurance Services GmbH je nezávislým externým audítorom kritérií udržateľnosti v licenčných procesoch vykonávaných riadiacim orgánom zodpovedným za najvyššiu futbalovú úroveň v Nemecku, Deutsche Fussball Liga (DFL). DEKRA tiež pomáha mnohým ďalším organizáciám vo svete športu a podujatí analyzovať a udržateľne transformovať ich obchodné procesy.
V spoločnosti DEKRA sme hrdí na to, že hráme svoju úlohu v úspešnom UEFA EURO 2024 uplatnením našich odborných znalostí v oblasti udržateľnosti profesionálneho športu,“ hovorí Guido Kutschera, výkonný viceprezident skupiny DEKRA a zodpovedný za obchod v Nemecku, Rakúsku a v Švajčiarsku. „Naši experti z DEKRA zabezpečia, aby environmentálny dopad UEFA EURO 2024 bol preskúmaný nezávislým a objektívnym spôsobom, aby sme získali prehľad o environmentálnej stope budúcich veľkých udalostí.“