Chemické laboratórium DEKRA získava TISAX certifikáciu

22. 3. 2024

Laboratórium DEKRA pre analýzu životného prostredia a produktov v Stuttgarte úspešne prešlo hodnotením TISAX®. Laboratórium dosiahlo úroveň hodnotenia TISAX® 3 – čo naznačuje, že boli splnené veľmi vysoké požiadavky na ochranu – vo všetkých troch moduloch (ochrana údajov, bezpečnosť informácií a ochrana prototypov). Laboratórium DEKRA v Stuttgarte okrem iných služieb ponúka testovanie emisií a materiálov dielov vozidiel pre automobilový priemysel, a to aj pre dodávateľov v tomto odvetví.

Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX®) je iniciatíva založená nemeckou asociáciou automobilového priemyslu (VDA). Hodnotenie TISAX® je spoľahlivým a štandardizovaným dôkazom súladu s medzinárodnými požiadavkami na bezpečnosť informácií pre dodávateľov a poskytovateľov služieb výrobcov originálnych zariadení (OEM). Certifikácia prototypového ochranného modulu je obzvlášť dôležitá napríklad pre počiatočné testovanie vzoriek.
Laboratórium DEKRA v Stuttgarte už niekoľko rokov podporuje výrobcov a dodávateľov automobilov v oblasti testovania emisií a materiálov pre rôznych klientov v rámci automobilového priemyslu. Medzi príklady jej služieb patrí testovacia komora na meranie pachov vnútorných častí vozidla, ako aj testovanie horľavosti komponentov vozidla. Ako neutrálny a nezávislý poskytovateľ analytických služieb má DEKRA v Nemecku sieť moderných akreditovaných testovacích laboratórií, ktoré poskytujú zabezpečenie kvality, výskum a vývoj, a analýzu škôd.
Hodnotenie TISAX® sa dnes považuje za dôležitý predpoklad obchodných vzťahov v automobilovom priemysle. Hodnotenia TISAX® sú uznávané na celom svete, čo znamená, že spoločnosti môžu prezentovať hodnotenia ako dôkaz bezpečnosti svojim obchodným partnerom na celom svete. Tým sa znižuje potreba individuálneho overovania a viacerých auditov, čím sa zvyšuje efektívnosť spolupráce.