Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Hodnotenie EcoVadis Platinum

Trvalá udržateľnosť firmy predstavuje jej schopnosť podieľať sa na spoločenskej zodpovednosti za ochranu prírodných zdrojov a zachovanie kvality nášho životného prostredia. Prirodzenou súčasťou každej firemnej kultúry by dnes mali byť opatrenia, ktoré šetria prírodné zdroje a chránia životné prostredie v zmysle trvalo udržateľného správania.

Spoločnosť DEKRA dlhodobo vyvíja aktivity k trvalej udržateľnosti. Dôkazom je aj významné hodnotenie, ktoré DEKRA v tomto roku získala – EcoVadis Platinum. Ide o najvyššie možné hodnotenie v trvalej udržateľnosti, ktorým sa DEKRA zaradila medzi top 1% hodnotených spoločností. Po minuloročnom hodnotení EcoVadis Silver sa nám podarilo výrazne zlepšiť vo všetkých oblastiach hodnotenia.

Služby spoločnosti DEKRA sú navrhnuté tak, aby šetrili zdroje, chránili životné prostredie a ľudské zdravie a zaručovali bezpečnosť technických procesov. Prostredníctvom udržateľného podnikania zosúlaďujeme hospodárske, ekologické a sociálne záujmy a posilňujeme pritom konkurencieschopnosť nás aj našich zákazníkov.

Našim cieľom je prevziať zodpovednosť za svoje správanie voči ľuďom aj životnému prostrediu a tým dosiahnuť čo možno najlepšie udržateľné podnikanie.

ecovadis___certifikt