Zmeny v predpisoch – Kolísanie brzdných síl

02. 10. 2023 Kontrola vozidla

Pozitívne zmeny pre vodičov – nové miernejšie hodnotenia bŕzd pri STK

S radosťou vám môžeme oznámiť, že od 1.10.2023 boli zmenené metodické pokyny, ktoré sa týkajú hodnotenia kolísania brzdnej sily na motocykloch a starších vozidlách. Udialo sa tak aj vďaka iniciatíve Národnej asociácie STK, ktorej je DEKRA významným členom. Aj naše pripomienky prispeli k tomu, že boli upravené metodické pokyny, vďaka ktorým majú motocykle a staršie vozidlá pri technickej kontrole väčšiu šancu na úspech.

O aké zmeny vlastne ide?

Ide o tzv. ovalitu bubnov bŕzd alebo nerovnomernú hrúbku brzdových kotúčov. Tieto pojmy chápu asi len naši technici, preto to skúsme povedať ľudskou rečou.
Počas STK sa testuje viacero technických parametrov, a jedným z nich je aj funkčnosť bŕzd na vozidle. Brzdy sú tvorené z brzdových kotúčov, ktoré opotrebovaním môžu na určitých miestach strácať svoju hrúbku. Takáto nerovnomerná hrúbka brzdných kotúčov spôsobuje kolísanie brzdnej sily. Technici počas kontroly vedia na valcovej skúšobni bŕzd zistiť, aké veľké je kolísanie tejto brzdnej sily v priebehu jednej otáčky kolesa. Ak brzdy na vozidle vyhovujú, tak vozidlo prejde technickou kontrolou ako spôsobilé. Ak je toto kolísanie veľké a nad rámec predpisov, vozidlo je dočasne spôsobilé.
DEKRA sa snažila tieto predpisy zmierniť, a aj sa to podarilo.
Ak vás zaujímajú špecifické informácie o najväčšej povolenej hodnote kolísania brzdnej sily, čítajte ďalej.
Najväčšia hodnota kolísania brzdnej sily nesmie byť väčšia ako (±10) % od strednej hodnoty, okrem nasledujúcich prípadov:
  • v prípade náprav s kotúčovými a bubnovými brzdami vozidiel kategórií M1 a N1 vyrobených do 1.1.1989 nesmie byť najväčšia hodnota kolísania brzdnej sily väčšia ako (±15) % od strednej hodnoty,
  • v prípade náprav s bubnovými brzdami vozidiel kategórií M1, N1 a L vyrobených do 1.7.1972 nesmie byť najväčšia hodnota kolísania brzdnej sily väčšia ako (±20) % od strednej hodnoty,
  • v prípade náprav s bubnovými brzdami vozidiel kategórií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 vyrobených alebo prvýkrát prihlásených do evidencie do 1.1.1995 nesmie byť najväčšia hodnota kolísania brzdnej sily väčšia ako (±15) % od strednej hodnoty,
  • v prípade nezaťažených prípojných vozidiel nesmie byť najväčšia hodnota kolísania brzdnej sily väčšia ako (±15) % od strednej hodnoty,
  • v prípade vozidiel kategórie L nesmie byť najväčšia hodnota kolísania brzdnej sily väčšia ako (±15) % od strednej hodnoty,
  • v prípade vozidiel kategórie Ps sa kolísanie brzdnej sily neposudzuje.
Tak ako? Kedy sa chystáte so svojou motorkou alebo starším autom na STK?