Spoločnosti DEKRA

Spoločnosti, ktoré sú uvedené v zozname nižšie, môžu spracúvať vaše údaje na reklamné účely s cieľom informovať vás e-mailom alebo telefonicky o službách, ponukách a novinkách alebo vás môžu požiadať o vyplnenie prieskumov spokojnosti zákazníkov.
Tieto spoločnosti taktiež môžu analyzovať vaše používateľské správanie pri prijímaní informačného bulletinu na základe miery otvorenia a miery prekliknutia na účely navrhovania personalizovanej marketingovej komunikácie zameranej na vaše záujmy.
Poskytnutý súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať akoukoľvek primeranou formou.

Zoznam spoločností: