Moderné asistenčné systémy vodiča a ich spoľahlivosť

26. 8. 2022 Technológia vozidiel

Nové nariadenia EÚ vstúpili do platnosti 6. júla 2022: Mnohé modely vozidiel, ktoré sú od tohto dátumu uvedené na trh, musia mať na palube vybrané moderné asistenčné systémy pre vodiča. Cieľom je prostredníctvom technickej pomoci naďalej znižovať počet smrteľných dopravných nehôd v Európskej únii.

Moderné asistenčné systémy vodiča majú veľký potenciál predchádzať nehodám,“ hovorí Ulrike Hetzel, členka predstavenstva a technologická riaditeľka expertnej organizácie DEKRA. "Je však tiež dôležité uvedomiť si, kde sú ich obmedzenia." Podľa jej názoru je dôležité zdôrazniť, že predpísanými novými technológiami sú asistenčné systémy – nič menej, ale nič viac: „Tieto systémy podporujú vodičov, ale nezbavujú ich zodpovednosti. Nehovoríme tu teda o funkciách automatizovanej jazdy. Kto sedí za volantom, musí ho ovládať,“ hovorí odborníčka z DEKRA.

Asistent núdzového brzdenia a Asistent udržiavania v jazdnom pruhu

Jedným z povinných doplnkov vo vozidle je pokročilý asistent núdzového brzdenia – pre niektoré nákladné vozidlá a autobusy je už nejaký čas povinný. Asistent núdzového brzdenia musí prinajmenšom rozpoznať stojace a idúce vozidlá a samostatne brzdiť. Od roku 2024 musia byť asistenti núdzového brzdenia schopní reagovať aj na chodcov a cyklistov.
Nové typy osobných áut musia byť po novom vybavené núdzovými aj asistentmi udržiavania v jazdnom pruhu. Varujú vodiča, keď hrozí, že vozidlo opustení jazdný pruh. Ak vodič nereaguje a vozidlo skutočne opustí jazdný pruh, systémy aktívne zasiahnu.
Pokročilé systémy núdzového brzdenia a systémy udržiavania v jazdnom pruhu sú príkladmi systémov, ktoré zasahujú priamo v kritických situáciách alebo pred hroziacou kolíziou. Pomáhajú konkrétnym a situačne orientovaným spôsobom vyhnúť sa nehodám, ktoré by inak boli veľmi pravdepodobné.

Ďalšie asistenčné systémy

Iné systémy riešia potenciálne kritické udalosti, pôsobia preventívne a sú skôr nezávislé od konkrétnych situácií. Jedným z príkladov je takzvaný informačný systém o mŕtvom uhle, ktorý varuje vodiča, ak sa vozidlo nachádza v oblasti neviditeľnej cez spätné zrkadlo, teda v mŕtvom uhle, a zmena jazdného pruhu by preto bola nebezpečná. V budúcnosti musí byť nainštalovaný do nových modelov osobných a nákladných áut aj varovný systém ospalosti, ktorý analyzuje pozornosť vodiča a v prípade potreby ho vyzve k prestávke. To isté platí pre zariadenia na inštaláciu alkoholového imobilizéra, ktorý pomáha predchádzať jazde pod vplyvom alkoholu, ako aj takzvaného inteligentného asistenta rýchlosti (ISA).
Asistenčné systémy, ako sú tie novopredpísané, môžu využiť svoj potenciál na zlepšenie bezpečnosti na cestách len vtedy, ak budú spoľahlivo fungovať počas celého životného cyklu vozidla. „Toto musí byť zabezpečené – a musí to byť možné aj nezávisle odskúšať v rámci kontroly vozidla,“ hovorí expertka z DEKRA.