Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Mystery shopping

Získajte necenzurovaný prístup k zákazníckej skúsenosti prostredníctvom našich stratégií mystery shoppingu

Mystery shopping v automobilovom priemysle podľa vopred dohodnutého kontrolného zoznamu vám umožní preskúmať kvalitu, účinnosť a osobný dosah vašich stratégií na zákazníkov v prvej línii.

Ponúkame jedinečnú príležitosť na kritickú analýzu a zlepšenie na základe nefiltrovaných reálnych skúseností vašich zákazníkov.

Výhody Mystery Shoppingu v automobilovom priemysle

 • Zmeranie výkonnosti a kvality služieb pre zákazníkov.

 • Získanie prehľadu o výkonnosti zamestnancov, skúsenostiach a spokojnosti zákazníkov a o celkovom vnímaní značky z pohľadu zákazníkov.

 • Úspešné získavanie nových zákazníkov a zabezpečenie ich lojality.

 • Získanie informácií o celkovom obraze vašej prevádzky alebo o zamestnancovi, ktoré vám pomôžu pozitívne ovplyvniť výsledky.

 • Identifikácia procesov alebo postupov, ktoré sú pre zákazníka zložité alebo ťažko pochopiteľné, a určenie, ktoré dodržiavané pravidlá sú pre zákazníka dôležité

 • Zhodnotenie zariadenia z objektívneho pohľadu zákazníka a podpora pri identifikácii prípadnej potreby školenia zamestnancov.

Mystery shopping

O Mystery Shoppingu v automobilovom priemysle

Poskytujeme komplexný balík služieb mystery shoppingu v automobilovom priemysle, ktorý je od začiatku až do konca prispôsobený vašim konkrétnym potrebám.

Naši odborníci postupujú krok za krokom a spolupracujú s vami na plánovaní a realizácii vášho projektu mystery shoppingu v automobilovom priemysle:

 • Začiatok projektu
 • Príprava a overenie
 • Riadenie kvalifikovaných nákupcov a plánovanie
 • Mystery shopping podľa stanovených usmernení
 • Podávanie správ
 • Kontrolné stretnutia

Vyvíjame účinné stratégie mystery shoppingu pre automobilový sektor s cieľom objektívne zhodnotiť vaše služby z pohľadu zákazníka.

Mystery shopping

Využite naše odborné znalosti

 • Poskytujeme komplexné nezávislé a medzinárodné služby z jedného zdroja
 • Náš mystery shopping zaručuje spoľahlivé a objektívne výsledky
 • Pomôžeme vám identifikovať oblasti a procesy, ktoré je potrebné zlepšiť
 • Naši skúsení odborníci poskytujú metodické konzultácie a účinné odporúčania
 • Cieľom našich služieb je zvýšiť spokojnosť zákazníkov a posilniť imidž vašej značky