Mystery shopping

Získajte necenzurovaný prístup k zákazníckej skúsenosti prostredníctvom našich stratégií mystery shoppingu

Mystery shopping v automobilovom priemysle podľa vopred dohodnutého kontrolného zoznamu vám umožní preskúmať kvalitu, účinnosť a osobný dosah vašich stratégií na zákazníkov v prvej línii.

Ponúkame jedinečnú príležitosť na kritickú analýzu a zlepšenie na základe nefiltrovaných reálnych skúseností vašich zákazníkov.

O Mystery Shoppingu v automobilovom priemysle

Poskytujeme komplexný balík služieb mystery shoppingu v automobilovom priemysle, ktorý je od začiatku až do konca prispôsobený vašim konkrétnym potrebám.
Naši odborníci postupujú krok za krokom a spolupracujú s vami na plánovaní a realizácii vášho projektu mystery shoppingu v automobilovom priemysle:
 • Začiatok projektu
 • Príprava a overenie
 • Riadenie kvalifikovaných nákupcov a plánovanie
 • Mystery shopping podľa stanovených usmernení
 • Podávanie správ
 • Kontrolné stretnutia
Vyvíjame účinné stratégie mystery shoppingu pre automobilový sektor s cieľom objektívne zhodnotiť vaše služby z pohľadu zákazníka.

Využite naše odborné znalosti

 • Poskytujeme komplexné nezávislé a medzinárodné služby z jedného zdroja
 • Náš mystery shopping zaručuje spoľahlivé a objektívne výsledky
 • Pomôžeme vám identifikovať oblasti a procesy, ktoré je potrebné zlepšiť
 • Naši skúsení odborníci poskytujú metodické konzultácie a účinné odporúčania
 • Cieľom našich služieb je zvýšiť spokojnosť zákazníkov a posilniť imidž vašej značky