Na ceste k Vision ZERO

26. 1. 2024

Do 7. júla 2024 musia všetky nové vozidlá na cestách EÚ spĺňať väčšinu ustanovení nariadenia o všeobecnej bezpečnosti. Z dlhodobého hľadiska majú zvýšiť bezpečnosť na cestách okrem iného aj asistenčné systémy vyžadované zákonom pre nové autá a ľahké úžitkové vozidlá.

Či už ide o nedanie prednosti v jazde, neprimeranú rýchlosť, nedostatočný odstup, jazdu pod vplyvom, rozptyľovanie spôsobené smartfónmi alebo inými elektronickými komunikačnými systémami a mnoho ďalších: Pri dopravných nehodách hrá zásadnú úlohu ľudský faktor. „V Európe je takmer 90 percent nehôd spôsobených ľudskou chybou,“ hovorí Markus Egelhaaf, výskumník nehôd DEKRA. S cieľom prijať protiopatrenia a do určitej miery kompenzovať nebezpečenstvo ľudského zlyhania, sa automobilový priemysel už roky čoraz viac spolieha na asistenčné systémy, ktoré dokážu včas rozpoznať kritické dopravné situácie, varovať pred možným nebezpečenstvom a v prípade potreby aktívne zasiahnuť do situácie.
Presne na to sa zameriava nariadenie o všeobecnej bezpečnosti (GSR), ktoré prijala Komisia EÚ v marci 2019. V rámci nariadenia budú rôzne asistenčné systémy, ktoré zvyšujú bezpečnosť, povinné pre nové vozidlá na európskych cestách. Nariadenie sa vzťahuje na nové typy vozidiel od júla 2022 a do júla 2024 budú musieť všetky nové vozidlá registrované v EÚ spĺňať väčšinu nariadení GSR. Pre niekoľko asistenčných systémov vstúpia predpisy do platnosti až po roku 2024. „Celkovo možno očakávať, že tieto zmeny prinesú zvýšenie bezpečnosti pre všetkých účastníkov cestnej premávky,“ hovorí Markus Egelhaaf. Odborník DEKRA zároveň upozorňuje, že asistenčné systémy nezbavujú vodičov zodpovednosti. „V konečnom dôsledku je táto zodpovednosť vždy na ľudskom vodičovi, ktorý aj s dodatočnými bezpečnostnými systémami musí prispôsobiť svoj štýl jazdy dopravnej situácii, viditeľnosti alebo podmienkam cesty.“ Ani najlepší systém nemôže posunúť hranice fyziky. Tiež musíme brať do úvahy aj to, že bude trvať ešte veľa rokov, kým sa na cestách budú pohybovať len vozidlá s asistenčnými systémami.

Prevencia nehôd s elektronickou asistenciou

Čo však GSR podrobne stanovuje pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá?
Do 7. júla 2024 musia byť vybavené – tak ako niektoré nákladné autá a autobusy už niekoľko rokov – sofistikovaným systémom núdzového brzdenia, ktorý je aspoň schopný rozpoznať stojace a pohybujúce sa vozidlá a samostatne brzdiť. Do roku 2026 musí byť systém núdzového brzdenia v nových vozidlách schopný reagovať aj na chodcov a cyklistov. Pre nové typy vozidiel bude táto požiadavka platiť už od júla 2024. Nové osobné a ľahké úžitkové vozidlá musia byť vybavené aj systémom núdzového vybočenia z jazdného pruhu. Takýto systém varuje vodiča, ak hrozí, že vozidlo opustí jazdný pruh. Ak vodič nereaguje a vozidlo opustí jazdný pruh, systém zasiahne.
Systémy núdzového brzdenia a systémy varovania pred opustením jazdného pruhu sú príkladmi systémov, ktoré sa aktivujú v kritických situáciách alebo pred hroziacou kolíziou. Pomáhajú predchádzať nehodám, ktoré by sa inak v určitých situáciách mohli stať. Iné systémy riešia potenciálne kritické udalosti, fungujú preventívne a sú nezávislejšie od konkrétnych situácií. Jedným z príkladov je systém detekcie únavy, ktorý bude povinný od júla 2024 a ktorý analyzuje bdelosť vodiča a v prípade potreby ho vyzýva, aby si urobil prestávku. Musí byť nainštalovaný aj prípravok na inštaláciu alkoholového imobilizéra, ktorý má zabrániť jazde pod vplyvom alkoholu, a takzvaný inteligentný asistent rýchlosti. Tento systém varuje vodiča, ak je prekročená maximálna povolená rýchlosť na aktuálnom úseku cesty. Veľa nehôd sa však stáva preto, že vodiči jazdia príliš rýchlo vzhľadom na aktuálnu situáciu na ceste alebo počasie, hoci sa pohybujú v rámci všeobecne povolených limitov. „Inteligentný rýchlostný asistent je, žiaľ, proti neprimeranej rýchlosti neúčinný,“ hovorí expert DEKRA.

Pracuje sa aj na záznamníku údajov o nehodách

Okrem už spomínaných systémov poskytuje GSR množstvo ďalších elektronických systémov ako povinnú výbavu. Napríklad núdzové brzdové svetlo, ktoré rozblikaním brzdových svetiel signalizuje účastníkom cestnej premávky za vami, že prudko spomaľujete, alebo cúvací asistent, ktorý zabráni kolíziám pri cúvaní. Okrem toho musia byť nové osobné a ľahké úžitkové vozidlá vybavené záznamníkom údajov o nehode alebo záznamníkom údajov o udalostiach (EDR). „EDR neustále zaznamenáva údaje o dynamickej jazde a stav systémov, ako aj ich aktiváciu alebo aktívny zásah počas jazdy,“ vysvetľuje Markus Egelhaaf. Údaje sú trvalo zaznamenávané v prípade nehody alebo na žiadosť vodiča – za čas krátko pred, počas a po zrážke. Vyhodnotením takýchto údajov je možné presnejšie určiť, ako k nehode došlo. V neposlednom rade je potrebný aj systém monitorovania tlaku v pneumatikách a účinná ochrana IT vozidla pred kybernetickými útokmi a manipuláciou.