Nákladné vozidlá - takmer každý piaty cestujúci nemá zapnuté bezpečnostné pásy

23. 9. 2022 Ľudský faktor / Doprava a premávka

V úžitkových nákladných vozidlách v Európe stále cestuje bez zapnutých bezpečnostných pásov príliš veľa ľudí. Vyplýva to z nedávneho prieskumu medzi účastníkmi cestnej premávky spoločnosti DEKRA Accident Research. Z takmer 17 000 respondentov v Nemecku, Francúzsku, Českej republike a Dánsku bolo pripútaných iba približne 14 000. Priemerne si v týchto krajinách zapína pásy len 83 % cestujúcich. „Napriek pokračujúcemu vývoju v oblasti aktívnych bezpečnostných systémov je na ceste bezpečnostný pás stále záchrancom života číslo jeden. Je úplne nepochopiteľné, že dnes takmer každý piaty pasažier nákladného vozidla stále nie je pripútaný bezpečnostným pásom,“ povedal Jann Fehlauer, výkonný riaditeľ DEKRA Automobil GmbH, počas prezentácie výsledkov na veľtrhu IAA Transportation v Hannoveri.

Dopravný prieskum v Nemecku, Francúzsku, Českej republike a Dánsku

V štyroch krajinách sa hodnotili triedy vozidiel N1 (celková hmotnosť vozidla do 3,5 tony), N2 (3,5 až 12 ton) a N3 (nad 12 ton), každá na rôznych miestach – v zastavaných oblastiach, nezastavaných oblastiach a na diaľniciach. Pozorovací tím DEKRA Accident Research bol na cestách medzi aprílom a júlom 2022.
Celková miera používania bezpečnostných pásov bola najnižšia v Českej republike (77 %) a najvyššia vo Francúzsku (87 %), pričom medzi nimi sa nachádzalo Nemecko (82 %) a Dánsko (83 %).
Vo všetkých krajinách bola miera používania bezpečnostných pásov najvyššia v triede dodávok (N1). Väčšina tých, ktorí nemali zapnuté bezpečnostné pásy, bola v ľahkých nákladných vozidlách (N2) v Českej republike a Francúzsku a v ťažkých nákladných vozidlách (N3) v Nemecku a Dánsku.
Celkovo vo všetkých krajinách a triedach vozidiel používali bezpečnostné pásy častejšie osoby na sedadle vodiča ako cestujúci na ostatných predných sedadlách.
Údaje z Nemecka možno porovnať s predchádzajúcimi štúdiami DEKRA Accident Research z rokov 2004 až 2014. V priebehu rokov došlo v niektorých oblastiach k výraznému nárastu. To platí pre všetky triedy vozidiel, aj keď v rôznej miere; počiatočné čísla boli veľmi nízke pre ťažké nákladné vozidlá (N3), najmä v roku 2004.
Zvlášť pozoruhodný je napríklad nárast triedy N3 v zastavaných oblastiach z približne 21 % v roku 2004 a 49 % v roku 2014 na súčasných 73 %. Podobne v triede N3 na diaľnici sa sadzba zvýšila zo 16 % v roku 2004 na 66 % v roku 2014 na dnešných 82 %.
„Celkovo sa trend uberá správnym smerom; čísla, s ktorými prišli naši kolegovia v roku 2022, sú však stále rovnako znepokojujúce a v konečnom dôsledku neprijateľné,“ dodal Fehlauer. Rôzne štúdie odhadujú, že zo všetkých nepripútaných pasažierov kamiónu zabitých na ceste mohlo prežiť 40 až 50 %, ak by boli správne pripútaní. „Zlepšenie bude ťažké dosiahnuť bez hmatateľných pokút a riadneho monitorovania. Ale predovšetkým je stále potrebné veľké množstvo vzdelávania a presviedčania. DEKRA bude naďalej tvrdo pracovať, aby sa to podarilo,“ povedal Fehlauer.