Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Národná asociácia STK reaguje na dlhé čakacie lehoty pri STK

Opatrenia na zrýchlenie technickej a emisnej kontroly áut

Bratislava, 10.6.2019

06_2019

Národná asociácia STK reaguje na dlhé čakacie lehoty na vykonanie technickej a emisnej kontroly áut a v rámci pripomienkového konania k novele zákona č.106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke predstavilo Ministerstvu dopravy a výstavby SR zoznam konkrétnych opatrení vychádzajúcich z praxe. Jednotlivé opatrenia vychádzajú v ústrety občanom-motoristom a majú za cieľ zvýšiť dennú kapacitu staníc, zabezpečiť dostatok kvalifikovaných technikov, a tak výrazne urýchliť kontroly STK a EK na Slovensku.

Opatrenia na zvýšenie dennej kapacity staníc:

 • 1. Zrušiť povinnosť, aby pri vykonávaní technickej kontroly vozidla museli byť v stanici technickej kontroly prítomní dvaja technici– stačí jeden.
 • 2. Zaviesť možnosť flexibilného dočasného presunu technika tam, kde je aktuálne kvôli vyťaženosti najviac potrebný.
 • 3. Umožniť vykonanie administratívnej emisnej kontroly bez nutnosti vjazdu do haly stanice
 • 4. Zrušiť vydávanie nálepiek a osvedčenia o kontrole technického stavu
 • 5. Zrušiť povinnosť jediného vozidla na stojisku emisnej kontroly (ide o najväčšie spomalenie na linke, nemôže sa začať nasledujúca EK, čaká sa na ukončenie predchádzajúcej EK).
 • 6. Zrušiť zákaz križovania vozidiel na dvoj- a viaclinkových pracoviskách.
 • 7. Zrušiť kontrolu brzdnej kvapaliny.
 • 8. Vzhľadom na to, že najdlhšie čakacie lehoty sú opakovane v apríli/máji (najviac ľudí kupuje autá na jar), navrhujeme zaviesť nové riešenia v podobe presunu termínov do iných mesiacov:
  • a. keďže najviac vozidiel je v kategóriách M1 a N1, navrhujeme v zákone upraviť, aby bol interval kontrol pre tieto najväčšie kategórie rozdielny.
  • b. jednorazovo presunúť určité kategórie vozidiel s aprílovým a májovým termínom na iné obdobie.
  • c. umožniť udržanie pôvodnej platnosti - ak vodič príde napr. o 2 mesiace skôr (maximálne však 3 mesiace) neskráti sa mu doba platnej STK, ale ostane v pôvodnom intervale.

Opatrenia na zvýšenie počtu dostupných a kvalifikovaných technikov

 • 9. Zrušiť povinnosť, aby musel mať technik vodičské oprávnenie na všetky kategórie vozidiel.
 • 10. Umožniť viacnásobné opakovanie skúšky pre technikov po jej neúspešnom zložení.
 • 11. Zaviesť systém trestných bodov pri porušení povinností technika, ktorý dokáže zohľadniť úmysel pochybenia.
 • 12. Znížiť výšku maximálnych pokút za jednotlivé kategórie pre technikov.
 • 13. Uvoľniť posudzovanie praxe, napr. v prípade bývalých vodičov MKD s dlhoročnými skúsenosťami.
 • 14. Povoliť používanie literatúry pri skúškach technikov tak ako v iných odvetviach.
 • 15. Zaviesť systémy zabraňujúce nesprávnemu hodnoteniu.

Doplňujúce opatrenia v prospech občanov-motoristov

 • 16. Umožniť občanom-motoristom drobné nastavenia a opravy počas technickej kontroly (výmena žiariviek, doplnenie prevádzkových kvapalín, nastavenie voľnobežných otáčok, a pod.)
 • 17. Predĺžiť lehotu povinnosti podrobiť sa technickej alebo emisnej kontrole po prihlásení vozidla do evidencie zo 7 na 15 dní

Národná asociácia STK

Národná asociácia STK je profesijnou organizáciou, ktorá združuje 56 prevádzkovateľov poskytujúcich služby technických a emisných kontrol v 67-tich staniciach technickej kontroly po celom území Slovenskej republiky.

Hlavnou ambíciou asociácie je byť aktívnym účastníkom celospoločenskej diskusie o zvyšovaní dôveryhodnosti a garantom skvalitňovania výkonu technických a emisných kontrol.

https://www.stk-asociacia.sk/