Odhad škôd

Európska jednotka v oblasti posudzovania výšky škody na vozidle

Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na neutrálne odborné znalosti špecialistov a znalcov spoločnosti DEKRA vo všetkých otázkach týkajúcich sa kontroly vozidiel, znaleckých posudkov a ocenenia výšky škody na vozidlách.

Poskytujeme rýchle a kvalitné služby posúdenia výšky škody na vozidle s nadšením a odhodlaním zabezpečiť individuálnu mobilitu a osobnú bezpečnosť klienta v prípade nečakaných udalostí.

O posudzovaní škôd na vozidle

DEKRA je európskou jednotkou v oblasti posudzovania škôd na súčasných vozidlách, ktoré sú čoraz viac vybavené špičkovými technológiami. Keď dôjde k poškodeniu, naši zákazníci sa spoliehajú na odborné znalosti neutrálnych a erudovaných znalcov spoločnosti DEKRA, ktorí posúdia rozsah a presne určia príčinu poškodenia.
Kvalifikovaní odborníci spoločnosti DEKRA dokážu riešiť aj tie najnáročnejšie technické problémy a zhromaždiť všetky informácie a dôkazy potrebné pre poistnú udalosť. Posudzovanie škôd pri poistných udalostiach týkajúcich sa automobilov, ktoré vykonávajú naši odborníci, využívajú nie len poisťovne ale aj súkromné osoby.
DEKRA ponúka služby v oblasti posúdenia a určenia výšky škody na vozidlách bez ohľadu na to, či ide o škodu na osobnom vozidle alebo o škodu na kombajne. Výstupy našich znalcov následne obsahujú komplexnú obrazovú dokumentáciu a podrobný opis poškodenia; informujú o všetkých predchádzajúcich poškodeniach, hodnovernosti, skutočnej škode a celkovom stave vozidla.
Určenie výšky škody na vozidle je štandardným produktom pre všetky typy poškodení vozidiel. Vypracúva sa pre prípady z poistenia zodpovednosti za škodu aj z iných druhov poistení. Odborníci spoločnosti DEKRA zhromažďujú všetky údaje potrebné na uchovanie dôkazov a stanovenie základu pre likvidáciu škody, ktoré vychádzajú z príslušných podmienok alebo poistných zmlúv súkromného poistenia zodpovednosti, poistenia zodpovednosti za škodu alebo iných druhov poistení.
V prípadoch jasne rozpoznateľnej totálnej škody sa vypracúvajú nákladovo efektívne "paušálne" ocenenia. Tie obsahujú odhadované náklady na náhradné diely, mzdy a farby alebo len celkové náklady na opravu. To platí pre prípady, ktoré našim znalcom zadávajú súkromné osoby aj poisťovne.