Ojazdené elektrické autá – je dôležité zdravie batérie?

05. 4. 2024

Je nákup ojazdeného elektromobilu skutočne rizikom? Viac informácií o stave batérie by mohlo pomôcť vybudovať potrebnú dôveru pri kúpe ojazdeného elektromobilu. Expert DEKRA Michael Tziatzios vysvetľuje, ako môže špeciálny rýchly test batérie pomôcť kupujúcim aj predajcom.

Európsky trh s ojazdenými elektrickými vozidlami je uprostred krízy. Na jednej strane je ponuka použitých modelov veľmi obmedzená. Na druhej strane dopyt po ojazdených elektormobiloch nie je až tak veľký. Napríklad v Nemecku – na najväčšom automobilovom trhu v EÚ – Spolkový úrad pre motorovú dopravu (KBA) zaznamenal v roku 2023 len približne 97 000 prevodov vlastníctva batériových elektrických vozidiel (BEV), čo predstavuje podiel 1,6 percenta zo všetkých prevodov osobných automobilov. Jednoznačný nezáujem na väčšine európskych trhov dokazujú aj rôzne online platformy pre jazdené elektromobily. Tento pokles má hmatateľný vplyv na rast flotily elektromobilov v Európe. Aktuálne údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA) naznačujú, že podiel BEV v európskom vozovom parku osobných automobilov (252 miliónov) je na úrovni 1,2 percenta a nenapreduje. Ak má byť prechod na e-mobilitu do roku 2030 úspešný, každé elektrické vozidlo sa počíta – vrátane tých ojazdených. Typické argumenty proti nákupu ojazdených elektrických vozidiel sú totožné ako pri rozhodovaní o kúpe nových elektrických vozidiel - výrazne vyššie ceny v kombinácii s obmedzeným dojazdom, dlhými nabíjacími časmi a nedostatočnou infraštruktúrou.

Batéria je najdôležitejším ukazovateľom hodnoty elektromobilu

V skutočnosti nemáme žiadny relevantný dopyt kupujúcich na high-voltage (vysokonapäťové) vozidlá,“ hodnotí Michael Tziatzios, vedúci správy ojazdených vozidiel v DEKRA Automotive. Jeho analýza sa okrem iného zameriava na technologické aspekty elektromobility. „Kupujúci chcú, aby si ich nové ojazdené auto zachovalo svoju hodnotu. Avšak technológia batérií, ktorá je dnes nová, môže byť už zajtra zastaraná – a preto vznikajú pochybnosti. Kupujúcich zrejme odrádza aj predpokladaná životnosť, obstarávanie náhradných dielov na pohonné jednotky a nepredvídateľnosť možných závad.Batéria je skutočne najdôležitejším ukazovateľom hodnoty elektromobilu. Je preto logické, že zákazníci chcú mať k dispozícii všetky informácie o stave batérie, a tým pádom aj o dojazde ojazdeného vozidla. Pomocným ukazovateľom je takzvaný zdravotný stav (SoH) batérie. Táto metrika udáva, koľko z kapacity batérie nového vozidla ešte zostáva po určitej dobe používania. SoH na úrovni 80 percent by znamenalo, že batérii s pôvodnou kapacitou 80 kWh zostáva pri plnom nabití už len 64 kWh.

Dobré poradenstvo môže vyvrátiť pochybnosti zákazníkov

Zákazníci chcú mať možnosť spoľahnúť sa na kvalitu batérie v ojazdenom vozidle. A predajcovia sa tomu musia prispôsobiť,“ hovorí Michael Tziatzios. Dobrá konzultácia s cieľom čeliť výhradám zákazníka je tiež v záujme predajcu. Nákupné práva v členských štátoch EÚ vychádzajú zo smernice o predaji tovaru prijatej Európskym parlamentom v roku 2019. V podstate, pri kúpe ojazdeného elektromobilu je predajca povinný poskytnúť spotrebiteľom aj komplexné informácie o predávanom tovare. V praxi to znamená, že predajca musí poskytnúť čo najpresnejšie informácie o vozidle na predaj a upozorniť na prípadné odchýlky od predpokladaného stavu. Vyhlásenie o výrobcovi a modeli, veku a najazdených kilometroch by nemalo byť problémom. Ako však môže predajca poskytnúť spoľahlivé informácie o stave batérie?

Inovatívny rýchly test batérie DEKRA trvá iba 15 minút

Jedným zrejmým riešením by bolo prečítať SoH zo systému správy batérie vozidla. Niektorí výrobcovia ponúkajú túto možnosť. Ide však o takzvané suché hodnoty, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať so skutočnými hodnotami. Odborná organizácia DEKRA má odlišný prístup k hodnoteniu stavu batérie, čo umožňuje nezávislé stanovenie SoH.
DEKRA spustila svoj rýchly test batérie v decembri 2022, predtým bol začiatkom novembra 2020 patentovaný a overený renomovanou univerzitou RWTH Aachen. Test je založený na reálnom meraní hodnôt batérie pri záťaži a trvá približne 15 minút. Záťaž, teda vysoký výkon batérie, sa dosiahne krátkym zrýchlením pri testovacej jazde dlhej iba niekoľko stoviek metrov. Následne sa vypočíta vnútorný odpor batérie. Tu prichádza na scénu inovatívny aspekt nášho rýchleho testu: špeciálne vyvinutý algoritmus, ktorý správne interpretuje namerané hodnoty. Rozhodujúce je, že tieto údaje spája a porovnáva s novým vozidlom, ktoré slúži ako potrebná referencia. V istom zmysle test batérie ojazdeného vozidla začína testom nového vozidla rovnakého typu.

Pri vstupnej inšpekcii nových elektromobilov DEKRA testuje batérie

Najdôležitejšiu úlohu v tomto procese zohráva Technologické centrum DEKRA v Klettwitzi. V rámci vstupnej inšpekcie inžinieri dôkladne preskúmajú každý jednotlivý typ elektrického vozidla, ktorý sa má v budúcnosti testovať. Vozidlo vybavené rozsiahlym meracím zariadením niekoľko dní jazdí po testovacej dráhe pri rôznych podmienkach nabíjania a intenzite zaťaženia. To generuje množstvo údajov o batérii, ktoré algoritmus na test batérie neskôr použije ako referenčné hodnoty. Po dokončení testu batérie ojazdeného vozidla je výsledkom testu správa obsahujúca príslušné údaje o vozidle, ako aj namerané údaje a výsledný zdravotný stav.

Batérie ojazdených elektrických vozidiel sú lepšie ako ich povesť

DEKRA doteraz otestovala niekoľko tisíc vozidiel a zatiaľ nenašla ani jednu chybnú batériu. „Celkovo sú batérie v elektrických autách oveľa lepšie ako ich povesť. Naše kontroly batérií to jednoznačne podporujú,“ uvádza Michael Tziatzios. Akú minimálnu hodnotu SoH by teda mal mať ojazdený elektromobil, aby si ho nový majiteľ mohol užívať čo najdlhšie? Podľa odborníka DEKRA je dobrá hodnota SoH vo všeobecnosti medzi 80 a 100 percentami. Samozrejme, čím je hodnota vyššia, tým je stav batérie lepší. A čo ak má batéria SoH iba 75 percent? Aj vtedy môže mať auto životnosť niekoľko rokov, najmä keď je využívané predovšetkým v mestskej premávke.