Opakovaná STK

06. 2. 2022
Technická a emisná kontrola (alebo len STK) je povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona každému majiteľovi auta. STK je potrebné robiť pravidelne a v prípade, že vám prepadne, hrozí vám pokuta. Tento zákon sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá prihlásené na Slovensku.

Kedy opakovať STK?

Prvá technická a emisná kontrola je povinná pri všetkých autách, ktoré sú staršie ako 4 roky.

Opakovaná STK je následne pri osobných automobiloch povinná každé 2 roky.

O tom, po akej dobe je povinná opakovaná STK pre jednotlivé kategórie vozidiel sa dočítate tu.

Je povinná STK pri vozidlách dovezených zo zahraničia?

Vykonať technickú a emisnú kontrolu je potrebné do 7 dní od prihlásenia vozidla do evidencie. Ak má auto platnú technickú a emisnú kontrolu z krajiny pôvodu, nie je nutné ich robiť znova. Povinné však je absolvovať kontrolu originality vozidla, na ktorom sa zhodnotí spôsobilosť auta na premávku po pozemných komunikáciách. O postupe pri prepise auta zo zahraničia sa dozviete viac tu.

Štandardná pokuta za neplatnú STK je 330 eur.

Pri prepadnutí dátumu, do ktorého ste mali vykonať STK vozidla vám automaticky hrozí pokuta. Až donedávna predstavovala výška pokuty za kompletnú emisnú a technickú kontrolu sumu 330 € pre všetky vozidlá. Táto suma sa od mája 2018 znížila, to však nie je dôvod na ignoráciu opakovaného STK.
Ak ale dostanete pokutu a uhradíte 110 eur za prepadnutú STK do 15 dní (plus vykonáte samozrejme tieto kontroly), nemusíte doplácať zvyšných 220 €. Po zaplatení tejto sumy sa považuje pokuta za plne uhradenú.
Odporúčame vám dostaviť sa na kontrolu čo najskôr, pretože je veľký rozdiel zaplatiť 330 eur a zaplatiť ⅓ z pokuty.
Objednajte sa u nás na STK online a my vám automaticky pripomenieme termín vašej opakovanej STK prostredníctvom SMS. Neriskujte a radšej sa vyhnite zbytočným pokutám.