Pokuta za neplatnú STK - 2018

31. 1. 2022
Systém Ministerstva dopravy a výstavby SR od 1. marca 2016 automaticky vyhľadáva automobily s neplatnou technickou a emisnou kontrolou a majiteľom automaticky posiela pokuty.
Na akom princípe systém funguje? Štát má databázu, v ktorej sú všetky automobily s technickými a emisnými kontrolami a dátumami, kedy ich má absolvovať.
Systém vďaka tomu vie zistiť, kedy musí ísť auto na STK. Ak sa tak nestane, majiteľovi pošle automaticky poštou pokutu za neplatnú STK.
Odvolať sa je možné iba v prípade, že automobil skutočne absolvoval technickú a emisnú kontrolu v zákonom stanovenej lehote a tá v systéme nebola zaregistrovaná. Ak ale pokuta bude v správnom konaní uložená, bude navýšená o trovy vo výške 30 eur.
Výška pokuty za neplatnú a technickú kontrolu
Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravilo od apríla 2018 sadzobník pokút, ktorý znižuje pokutu za nezaplatenú STK.
V súčasnosti je za každú neplatnú kontrolu hrozí pokuta 165 eur, čiže za kombináciu technickej a emisnej kontroly ide o sumu až 330 €. V prípade, že sa rozhodnete zaplatiť pokutu do 15 dní od obdŕžania platobného rozkazu, ale nestihnete si spraviť v tomto časovom horizonte aj STK, zaplatíte dve tretiny pokuty, čiže 220 € a ešte stále musíte absolvovať STK.
V novele zákona, ktorá by mala platiť od apríla 2018, by stačilo zaplatiť len 1/3 pokuty do 15 dní, čo by predstavovalo celkovú sumu 110 €.
Samozrejme stále platí povinnosť vykonať aj technickú kontrolu, ktorú výška pokuty nepokrýva.
Vyhnite sa pokutám a objednajte sa vopred na STK .