Požiare elektrických vozidiel: Ako často k nim skutočne dochádza?

12. 4. 2024

"Elektrické autá sa vznietia rýchlejšie ako bežné vozidlá." Toto je bežná mylná predstava. V skutočnosti je opak pravdou: Elektrické vozidlá sú menej náchylné na požiare v porovnaní so spaľovacími a hybridnými vozidlami.

Pri diskusii o elektrických vozidlách (EV) v spoločnosti sa nevyhnutne vynára otázka nebezpečenstva požiaru – a aj názor, že auto s elektrickým pohonom je náchylnejšie na požiar. Základ tohto tvrdenia je však nejasný, keďže k dispozícii máme málo spoľahlivých údajov. „V Nemecku dokonca neexistuje štatistika o tom, ako často sa vozidlá skutočne vznietia,“ uvádza Markus Egelhaaf z DEKRA Accident Research.
Namiesto toho, aby boli elektrické vozidlá náchylné na požiar, niekoľko dostupných údajov naznačuje úplne inú situáciu. S odvolaním sa na nedávnu štúdiu americkej poisťovne, Markus Egelhaaf z DEKRA uvádza, že najviac požiarov vzniká pri hybridných vozidlách, po ktorých nasledujú benzínové autá. Vozidlá s elektrickým pohonom sa vznietia s najmenšou pravdepodobnosťou.
Podľa Egelhaafa nie je prekvapením, že hybridné vozidlá sú v štatistikách na prvom mieste. Príčiny požiarov vozidiel možno vo všeobecnosti rozdeliť do troch kategórií:
  • príčiny, ktoré nesúvisia s pohonným systémom, ako napríklad štandardná 12-voltová palubná elektronika, kde skraty alebo chybné zariadenie môžu spôsobiť požiar.
  • v druhom scenári môže spôsobiť požiar celý rozsah batérie, vrátane riadenia elektriny v aute a elektrického pohonu.
  • nakoniec tu máme špecifické príčiny súvisiace s benzínovými motormi, ako sú chybné palivové potrubia alebo rozhorúčené povrchy.
Hybridné autá kombinujú všetky tri rizikové faktory kvôli čomu sú viac náchylné na vznik požiaru ako je to pri iných typoch vozidiel.

Elektrické vozidlá nepredstavujú zvýšené riziko požiaru

Celkovo možno konštatovať, že riziko požiaru pri elektrických vozidlách nie je väčšie ako pri iných autách. Potvrdzuje to nielen štúdia citovaná Egelhaafom a zistenia z výskumu nehôd, ale aj Nemecká asociácia hasičských zborov (DFV). „Pri elektrických vozidlách sa nezvyšuje ani pravdepodobnosť požiaru, ani rozsah škôd,“ uvádza DFV v tlačovej správe k veci.
Napriek tomu existujú určité rozdiely medzi typmi vozidiel. „Tradičné auto na benzínový pohon sa vznieti s väčšou pravdepodobnosťou počas používania alebo bezprostredne po ňom," hovorí Egelhaaf. Je to spôsobené tým, že niektoré povrchy sa počas používania zahrievajú a palivo počas jazdy cirkuluje potrubím, ktoré môže mať rôzne defekty. 12-voltový systém je väčšinou deaktivovaný keď auto stojí, a preto predstavuje len malé zvyškové riziko elektrického vznietenia.
Vznietenie elektrického vozidla je viac pravdepodobnejšie pri parkovaní alebo nabíjaní. Samotné elektrické vozidlo je však príčinou požiaru len zriedka. Najčastejšou príčinou môže byť nesprávna nabíjačka alebo to, že elektroinštalácia budovy nie je určená na nabíjanie elektromobilov“, vysvetľuje Egelhaaf.
To vyvolalo diskusie aj o tom, či by malo byť povolené parkovať s elektromobilom v podzemných parkoviskách. Podľa Egelhaafa nie je dôvod, prečo by nemali, keďže nebezpečenstvo požiaru pri EV je nízke. DFV súhlasí: „Parkovanie a nabíjanie elektrických vozidiel na certifikovanej nabíjacej stanici na parkovisku v súlade s predpismi nie je v rozpore so súčasnými stavebnými predpismi,“ uvádza sa v tlačovej správe. „Z hľadiska požiarnej ochrany nie je zákaz používania alternatívnych motorov na parkoviskách nevyhnutným opatrením."

Thermal Runaway – skrat v článku batérie

Keď sa batérie vznietia, je to buď v dôsledku predchádzajúceho mechanického poškodenia, napr. po nehode alebo v dôsledku poškodenia v článku batérie. Oba problémy môžu viesť k javu nazývanému Thermal Runaway, kedy skrat v článku batérie spustí chemickú reakciu a extrémne zvýšenie teploty. To spôsobí, že článok nakoniec praskne a uvoľní sa horľavý plyn, ktorý sa môže vznietiť v dôsledku vysokých teplôt. Okrem toho môže zvýšenie teploty poškodiť aj susediace články v batérii a potenciálne spustiť ďalší tepelný únik.
Napriek tejto zvláštnosti nie sú batérie nevyhnutne dôvodom požiaru každého elektrického alebo hybridného vozidla. „Požiarne testy naznačujú, že lítium-iónové batérie musia byť vystavené teplu alebo výraznému mechanickému poškodeniu počas dlhého obdobia, aby spôsobili uvedenú vnútornú reakciu,“ informuje poisťovňa German Social Accident Insurance (DGUV) na informačnom liste, ktorý sa konkrétne venuje najbežnejším typom batérie, a to lítium-iónovým batériám.

Proces hasenia elektrických vozidiel

Hasiči dokážu uhasiť elektrické vozidlá, ale hasenie je náročnejšie ako pri bežných konvenčných vozidlách. Vysokonapäťové batérie sa zvyčajne vkladajú do vodotesného puzdra. „V prípade neporušenej alebo len mierne poškodenej lítium-iónovej batérie sa voda na hasenie nemôže dostať do ohniska požiaru," uvádza DGUV. „Vonkajšie chladenie je tiež menej účinné, pretože články sú tepelne izolované od vonkajšieho obalu."
Riešenia sú však na dosah ruky. So špecializovaným vybavením, ako sú hasiace tyče pre batérie, je možné vložiť hasiaci prístroj do batérie. Hasičské jednotky preto podľa Egelhaafa potrebujú primeraný výcvik.
Ďalej uvádza, že DEKRA v súčasnosti pracuje na štúdii na zlepšenie dôkazovej základne o riziku požiaru elektrických vozidiel. Táto štúdia porovná benzínové, naftové, hybridné a elektrické vozidlá z hľadiska ich rizika požiaru a odteraz bude poskytovať spoľahlivé údaje o tejto záležitosti.