Prepadnutá STK

01. 2. 2022
STK vám štandardne prepadne vtedy, ak do stanoveného termínu (dátumu uvedenom v protokoloch a osvedčeniach o TK a EK) nevykonáte emisnú a technickú kontrolu. Tento zákon sa vzťahuje na všetky vozidlá prihlásené na Slovensku, ktoré sú staršie ako 4 roky.

STK POŽADUJE KAŽDÉ VOZIDLO, KTORÉ JE STARŠIE AKO 4 ROKY

Pri prepadnutí dátumu, do ktorého ste mali vykonať STK vášho vozidla vám automaticky hrozí pokuta. Až donedávna predstavovala výška pokuty za kompletnú emisnú a technickú kontrolu sumu 330 eur pre všetky vozidlá. Táto suma sa v súčasnosti vďaka novele platnej od mája 2018 znížila. Zníženie pokuty je samozrejme závislé na tom, aby ste pokutu neignorovali.

ŠTANDARDNÁ POKUTA ZA KOMPLETNÚ STK JE 330 EUR

Ak ale dostanete pokutu a uhradíte 110 eur za prepadnutú STK do 15 dní (plus vykonáte TK a EK), nemusíte doplácať zvyšných 220 eur. Pokuta sa v tomto prípade považuje za plne uhradenú. V prípade, že technickú a emisnú kontrolu nevykonáte v stanovenom čase a nezaplatíte 55 eur za EK a 55 eur za TK, budete platiť plnú sumu 330 eur.
Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke pokutu za neplatnú STK sa teda znova znížila. Pôvodná výška pokuty 330 eur (technická a emisná dokopy) v roku 2016 najskôr klesla na 220 eur. Zákon sa ale opäť novelizoval a s ním taktiež podmienky zahŕňajúce splnenie povinnosti absolvovať technickú aj emisnú kontrolu.
Odporúčame vám dostaviť sa na kontrolu čo najskôr, pretože je veľký rozdiel zaplatiť 330 eur a zaplatiť len 1/3 z pokuty.

DÁ SA NA POKUTU ODVOLAŤ?

Štát vedie databázu vozidiel a pokuty tak udeľuje automaticky. V prípade, že ste si kontrolu urobili a aj tak vám príde poštou pokuta za prepadnutú STK, môžete sa odvolať. Ak ale pokuta bude v správnom konaní uložená, môžu vám ju následne ešte navýšiť.

AKO SA VYHNÚŤ POKUTE ZA STK?

Prepadnutiu pokuty sa môžete vyhnúť aj vďaka našej stránke, kde sa bezplatne zaregistrujete a my vám automaticky pripomenieme termín vašej kontroly SMS. Netreba teda riskovať a radšej sa proti zbytočným výdavkom na pokuty poistiť.