Priprav svoj bike na jar

15. 3. 2024

Bicykle a elektrobicykle, ktoré prezimovali vo vašej pivnici alebo v garáži, by ste mali pred prvou jazdou novej sezóny poriadne skontrolovať. Ak nie ste oboznámení s technológiou moderných bicyklov, je najlepšie prenechať takúto údržbu odborníkom – kvôli vyššej bezpečnosti.

V Európe má prvenstvo v počte bicyklov na jedného obyvateľa Holandsko – na skoro 18 miliónovú krajinu pripadá na jedného obyvateľa až 1,3 bicykla. Napríklad v Nemecku je toto číslo 0,98 bicykla na jedného obyvateľa. Počas pandémie Covid 19 bol zaznamenaný nárast počtu tradičných a aj e-bicyklov takmer vo všetkých európskych krajinách .
V našich končinách nie je až tak rozšírená cyklistická doprava počas zimy a väčšina z nás sa uchýli k odloženiu bicykla do pivnice. S rastúcimi teplotami ich však vyberieme a musíme ich znova dostať do formy.

Od reťaze po pneumatiky, od svetiel po brzdy

V ideálnom prípade je údržba vykonaná už pred zimou, ako napríklad vyčistenie a premazanie reťazí. Po dlhšej nečinnosti si treba dať pozor aj na stav gúm, ktoré sa mohli stať poréznymi. Aj malé prasklinky môžu byť príznakom problémov, ktorým sa chceme vyhnúť.
Kľúčovú úlohu pri bezpečnej jazde zohráva tiež osvetlenie. Cyklisti môžu jednoducho skontrolovať funkčnosť predných a zadných svetiel, prípadných parkovacích a brzdových svetiel a prítomnosť odraziek na zadnej časti bicykla, na pedáloch, ako aj na samotných pneumatikách.
Marc Gölz, odborník DEKRA na hodnotenie poškodenia bicyklov, poukazuje na ďalšie aspekty, ktoré sú kľúčové pre jazdnú spôsobilosť a bezpečnosť bicykla: „Brzdový systém je pre bezpečnosť veľmi dôležitý – moderné bicykle majú kotúčové brzdy, ktorých hrúbka brzdového obloženia musí byť pred sezónou skontrolovaná. V prípade hydraulických brzdových systémov je potrebné vymeniť aj brzdovú kvapalinu alebo olej.“

Prenechajte kontrolu a údržbu vyškoleným odborníkom

Odborník tiež zdôrazňuje: „Technológia moderných bicyklov je zložitá a náročná na úpravu a údržbu pre laikov.“ Týka sa to napríklad nastavenia prevodových stupňov, ale aj brzdového systému a ďalších komponentov. „Preto odporúčame prenechať kontrolu a údržbu odborníkovi.“ Zatiaľ čo niektorí predajcovia bicyklov servisujú iba bicykle, ktoré predávajú, iné cyklistické servisy sa špecializujú na poskytovanie takýchto služieb pre všetkých zákazníkov. Odporúčané kontroly, úpravy a servisné práce lepšie zvládnu profesionáli, ktorí to robia každý deň.

Pre e-bicykle sú kontroly ešte zásadnejšie

Zatiaľ čo pri bežných bicykloch sa ročná kontrola dôrazne odporúča, pri e-bicykloch je nevyhnutná. „Vďaka podpore elektromotora sú komponenty e-bicykla vystavené oveľa väčším silám ako na bežných bicykloch,“ vysvetľuje Marc Gölz. „Zaťaženie komponentov je vyššie, takže je tiež dôležité, aby boli dobre udržiavané a optimálne nastavené."
Kým pohonné jednotky moderných e-bicyklov sú prakticky bezúdržbové, ich batéria si zaslúži osobitnú pozornosť a starostlivosť. „Za žiadnych okolností neskladujte e-bicykel s batériou celé mesiace v chladnej pivnici alebo garáži,“ odporúča expert DEKRA Gölz. V ideálnom prípade by batéria e-biku mala prezimovať pri izbovej teplote na úrovni nabitia približne 50 percent, skladovaná na ohňovzdornom mieste.
Ak bola batéria uskladnená vonku, je najlepšie ju pred nabíjaním preniesť dovnútra, aby sa mohla aklimatizovať na izbovú teplotu. Až potom začnite nabíjať, aby ste predišli poškodeniu drahej batérie vo vašom e-biku.