Rýchly test batérie pre elektrické vozidlá

23. 5. 2022 Technológia vozidiel / DEKRA riešenia / E-mobilita / Automobilový priemysel

Zdravotný stav je rozhodujúcim faktorom pri určovaní hodnoty trakčnej batérie

Znalecká organizácia DEKRA vstúpila na trh s novým rýchlym testom batérií pre firemných zákazníkov v Nemecku.

Patentovaný proces bol potvrdený univerzitou RWTH Aachen a tiež testami s rôznymi výrobcami vozidiel. Skutočný test spravidla netrvá dlhšie ako pätnásť minút, kým sa získa presná hodnota zdravotného stavu (SoH) trakčnej batérie. „Keďže batéria tvorí veľkú časť celkovej hodnoty elektrického vozidla, SoH ojazdeného vozidla je rozhodujúcim hodnotiacim faktorom,“ hovorí Ulrike Hetzel, členka predstavenstva a technologická riaditeľka spoločnosti DEKRA.

Prvotnú cieľovú skupinu tvoria lízingové spoločnosti a veľké predajne áut

Nový rýchly test batérie DEKRA už používajú firemní zákazníci ako súčasť pokročilého pilotného projektu a v nasledujúcich mesiacoch bude spustený ďalej. Spočiatku je služba zameraná na zákazníkov v sektore správy ojazdených vozidiel, ako sú lízingové spoločnosti a veľké predajne áut. V neskoršej fáze projektu budeme cieliť na súkromných zákazníkov, pre ktorých je otázka zdravia batérií zvyčajne nižším rizikom, keďže môžu využívať záruky výrobcov.
Test je založený na meraní charakteristík batérie počas veľmi krátkej testovacej jazdy. „Stačí len krátke zrýchlenie na približne 100 metrov, počas ktorého sa údaje načítajú cez palubné diagnostické rozhranie,“ hovorí Ulrike Hetzel.

Know-how je v databáze a podkladovom algoritme

Podstatné know-how však spočíva v schopnosti interpretovať namerané hodnoty. „Proces je podporený vysoko sofistikovanou databázou a mimoriadne zložitým algoritmom,“ hovorí členka predstavenstva DEKRA. „Základné údaje sa určujú vopred pre každý jednotlivý typ vozidla na základe testovacích jázd za rôznych podmienok. Nasleduje štruktúrovanie a ďalšie zložité výpočty, čiastočne aj s pomocou umelej inteligencie. Celý tento proces nazývame „parametrizácia“. V teste sa výsledky merania vyhodnocujú na základe týchto typovo špecifických parametrov.“

Do konca roka bude na zozname 100 typov vozidiel

V súčasnosti obsahuje zoznam typov, pre ktoré môže DEKRA ponúknuť rýchly test, viac ako 50 modelov vozidiel. Zahŕňajú modely rôznych nemeckých a iných európskych výrobcov (VW, Mercedes-Benz, BMW, Renault), ale napríklad aj ázijských značiek (Kia, Hyundai). „V súčasnosti pokrývame približne jednu tretinu všetkých vozidiel v Nemecku, ktoré sú poháňané batériami alebo hybridnými motormi, a neustále parametrizujeme ďalšie modely,“ hovorí Ulrike Hetzel. „Do konca roka chceme mať k dispozícii relevantný dátový materiál pre ďalších 50 typov vozidiel, takže budeme pokrývať viac ako polovicu všetkých vozidiel v Nemecku.“
Očakáva sa, že dopyt po zisťovaní zdravotného stavu trakčnej batérie elektrického vozidla bude v najbližších rokoch rásť. Vďaka vládnym dotáciám sa teraz na trh dostávajú státisíce vozidiel buď s batériami, alebo s hybridným pohonom. Len čo zmenia majiteľa, stav ich batérií sa stáva veľmi dôležitým faktorom pri určovaní ich hodnoty.
„Presné a rýchle určenie zdravotného stavu je mimoriadne dôležité najmä pri správe ojazdených vozidiel, napr. pri spätnom odkúpení na lízing, ak má celý proces zostať nákladovo efektívny,“ hovorí Hetzel. „Pri iných metódach to celé zvyčajne trvá minimálne niekoľko hodín, niekedy aj dní – vrátane časovo náročných cyklov nabíjania a vybíjania. Veľkou výhodou teda je, že vieme poskytnúť vysoko spoľahlivé posúdenie vo veľmi krátkom čase. Nikto iný na trhu neponúka takú rýchlu metódu.“