Správa o bezpečnosti na cestách 2022 - Mobilita mladých ľudí

26. 8. 2022 Novinky a kampane

Medzi najhoršie správy, ktoré si rodič dokáže predstaviť, je počuť, že ich syn alebo dcéra prišli o život pri dopravnej nehode. Prirodzene je to tak, keď sú ich deti veľmi malé – ale o nič menej, keď sú vodičmi začiatočníkmi. Podľa Inštitútu pre metriku a hodnotenie zdravia (Institute for Health Metrics and Evaluation - IHME) na Washingtonskej univerzite v Seattli sú dopravné nehody najčastejšou príčinou úmrtí mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov na celom svete. To platí najmä pre mladých mužov. V roku 2019 (rok, za ktorý v súčasnosti existujú najnovšie údaje z IHME) zomrelo pri dopravných nehodách na celom svete odhadom 175 000 ľudí vo veku od 15 do 24 rokov. Približne 80 percent z nich boli muži. Celosvetovo táto veková skupina predstavovala približne 15 percent všetkých dopravných nehôd v roku 2019.

Najnovšia Správa o bezpečnosti na cestách je preto venovaná mladým ľudom a ich mobilite. Rovnako ako naše predchádzajúce správy obsahuje zoznam konkrétnych odporúčaní pre štátne orgány a ďalšie inštitúcie, ktoré je potrebné implementovať, aby sme vyššie uvedené štatistické údaje systematicky znižovali.
Už len tieto čísla by mali byť jednoznačným mandátom pre všetky zúčastnené strany, aby prijali protiopatrenia pomocou všetkých mysliteľných prostriedkov. Ako poukazujeme v tejto správe, existuje veľa oblastí, v ktorých možno konať – predovšetkým v oblastiach ľudského faktora a technológie. Pre začínajúcich vodičov patrí medzi najväčšie rizikové faktory nedostatok vodičských skúseností, prílišná sebadôvera, nedostatočné ovládanie vozidla, obmedzené vnímanie nebezpečenstva, odvádzanie pozornosti od toho, čo sa deje na ceste, napríklad používaním digitálnych médií, a jazda pod vplyvom alkoholu alebo drogy. Toto všetko sú problémové oblasti, ktoré si zasluhujú ešte väčšiu pozornosť, ako tomu bolo doteraz, v neposlednom rade v súvislosti s výcvikom vodičov.
Aby sme demonštrovali, aké dôležité je, aby boli vozidlá v dobrom technickom stave, uskutočnili sme niekoľko testovacích jázd v našom Technologickom centre v DEKRA Lausitzring. Opäť sa ukázalo, že stabilný kontakt medzi pneumatikami a vozovkou – bez ohľadu na počasie alebo stav vozovky – je obzvlášť dôležitý. Len tak je možné zaručiť, že asistenčné systémy ako ABS a ESP budú účinné. Vzhľadom na to, že mnohí mladí vodiči veľmi často jazdia na starších vozidlách, najmä z finančných dôvodov, pravidelná technická kontrola zostáva kľúčovým aspektom bezpečnosti na cestách. Starnutie, opotrebovanie a často aj nedostatočná informovanosť o technických poruchách, ako aj šetrenie pri opravách a údržbe nevyhnutne znamenajú, že staršie autá zvyčajne vykazujú technické poruchy častejšie, a teda predstavujú väčšie riziko nehôd ako novšie autá.
V jednotlivých častiach správy podrobne vysvetľujeme, aké prístupy je potrebné prijať a ako zabezpečiť, aby boli mladí ľudia všade na cestách lepšie chránení, najmä keď riadia auto alebo jazdia na motorke. Rovnako ako v predchádzajúcich správach sme na tento účel analyzovali rôzne štatistiky a do veľkej miery sme preskúmali výsledky výskumu. A ešte raz, táto najnovšia správa je oveľa viac než len zbierkou faktov o súčasnej situácii, ale jej cieľom je, aby prinútila ľudí zamyslieť sa a aby sme poskytli rady politikom, odborníkom na dopravu a infraštruktúru, výrobcom, vedeckým inštitúciám, združeniam a všetkým účastníkov cestnej premávky. Skutočnosť, že rôzni renomovaní národní a medzinárodní experti opäť súhlasili s poskytnutím vyhlásení, v ktorých informujú o svojich skúsenostiach a prijatých opatreniach, zdôrazňuje, aká dôležitá je naša správa v odborných kruhoch.
DEKRA sa od svojho založenia pred takmer 100 rokmi zaviazala k cieľu zabezpečiť maximálnu bezpečnosť na cestách pre všetkých – a práca pokračuje.
Najnovšiu Správu o bezpečnosti na cestách v anglickom jazyku si môžete pozrieť na: DEKRA Safety Report 2022 - Mobility of Young People