Správa o bezpečnosti na cestách DEKRA 2020

27. 2. 2022
Spoločnosť DEKRA, celosvetová expertná organizácia na bezpečnosť na cestách, vypracúva Správu o bezpečnosti na cestách (DEKRA Road Safety Report) každoročne už od roku 2008. Každý rok rozoberá dopodrobna jednu aktuálnu tému a inak to nebolo ani tento rok. Najnovšia Správa je venovaná bezpečnosti na cestách v súvislosti s dvojkolesovými vozidlami. Jej súčasťou sú viaceré štatistiky, výsledky nárazových testov, či zoznam odporúčaní pre jednotlivca aj kompetentné orgány.
Jazda na dvojkolesovom vozidle (či už motorovom alebo nie) bola „in“ už dávno pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Dvojkolesový spôsob prepravy však predstavuje v porovnaní s osobnými vozidlami výrazne vyššie riziko vážnej havárie. (Moto)cyklisti sú veľmi zraniteľní účastníci cestnej premávky a je pravdepodobné, že v prípade kolízie dopadnú najhoršie. „Existuje mnoho vecí, ktoré môžeme urobiť, aby sme tomuto trendu čelili s trvalým účinkom,“ uviedol Clemen Klinke, člen predstavenstva DEKRA SE, na prezentácii Správy o bezpečnosti na cestách za rok 2020. Uviedol, že okrem opatrení v oblastiach ako sú vylepšenia technológií a infraštruktúry, by mali mať svoje úlohy aj samotní účastníci cestnej premávky.
Európska komisárka pre dopravu Adina Văleanová sa k Správe vyjadrila nasledovne: „Bezpečnosť na ceste je jednou z mojich kľúčových priorít. Nesmieme poľaviť, kým nedosiahneme svoj cieľ: nulové úmrtia a nulové vážne zranenia na európskych cestách do roku 2050.“ Správa okrem iného poukazuje na úlohu ľudskej chyby pri nehodách dvojkolesových vozidiel. Na margo toho komisárka dodala: „Chyby skutočne hrajú dôležitú a často tragickú úlohu. Musíme si však uvedomiť, že robiť chyby je ľudské a chyby by nemali viesť k smrti a vážnemu zraneniu,“ pričom zdôraznila najmä dôležitosť bezpečnej infraštruktúry a technológie vozidiel.
Po celé roky tvorili motocyklisti a cyklisti okolo 25 percent úmrtí pri nehodách na celom svete. Podobná situácia je v EÚ, napríklad v Nemecku, kde približne tretina smrteľných nehôd v roku 2019 zahŕňala bicykle alebo dvojkolesové motorové vozidlá. Týchto pár čísel ukazuje, že v oblasti bezpečnosti dvojkolesových vozidiel stále existuje značná potreba opatrení, a to najmä preto, že v nasledujúcich rokoch sa bude použitie dvojkolesových spôsobov dopravy ešte viac zvyšovať.
Nedostatočné povedomie o riziku, nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky, nadmerná rýchlosť, jazda pod vplyvom alkoholu, rozptýlenie pozornosti a nedostatočná ohľaduplnosť k ostatným účastníkom cestnej premávky sú hlavnými faktormi zodpovednými za nehody vodičov dvojkolesových vozidiel. „To nemusí platiť,“ uviedol Klinke, „pretože týmto tendenciám možno účinne čeliť zodpovedným správaním, interakciou a komunikáciou medzi účastníkmi cestnej premávky a správnym hodnotením vlastných schopností.“
Nosenie vhodnej prilby je tiež rozhodujúcim bezpečnostným faktorom. Obzvlášť dôležité je zo pre cyklistov, kde existuje potenciál dramatického zníženia rizika vážnych poranení hlavy v prípade nehody - čo jasne preukázali nárazové testy vykonané spoločnosťou DEKRA.

Väčšia bezpečnosť prostredníctvom asistenčných systémov a infraštruktúry

Najmä u motorových dvojkolesových vozidiel sa čoraz viac dostávajú do pozornosti aktívne bezpečnostné systémy. V celej EÚ neboli od roku 2017 schválené žiadne nové motocykle bez protiblokovacích brzdových systémov (ABS). Systém ABS zabraňuje zablokovaniu kolies, čo znamená, že motocykel zastaví oveľa bezpečnejšie. Systém ABS umožňuje motocyklistom zabrzdiť maximálnou silou. Okrem toho technológia ABS zaznamenala v poslednom čase aj technický pokrok smerom k vývoju elektronického systému riadenia stability pre motocykle.
Ďalším povinným bezpečnostným prvkom (od 31. marca 2018) pre nové modely motocyklov s typovým schválením EÚ je tzv. eCall. Systém eCall dokáže na motocykli rýchlejšie aktivovať systém núdzovej reakcie a umožniť pohotovostným službám určiť miesto havárie, ak si jazdec nemôže sám privolať pomoc.
V neposlednom rade pre zvýšenie bezpečnosti pri jazde na dvojkolesových vozidlách je dôležitá správna infraštruktúra. DEKRA v Správe odporúča celý rad opatrení - zvýšenie bezpečnosti nebezpečných oblastí, údržba cestnej infraštruktúry a zaistenie bezpečnejšej povrchovej úpravy vozovky, cielené monitorovanie rýchlosti na frekventovaných miestach nehôd, inštalácia adekvátnych zvodidiel, rozšírenie cyklistických chodníkov a mnoho ďalších. „Trvalo udržateľné plánovanie infraštruktúry a dopravných trás je však možné iba vtedy, ak sa rozhodneme pre dlhodobý prístup,“ zdôraznil Clemens Klinke.

Desať vybraných požiadaviek DEKRA na vyššiu bezpečnosť cestnej premávky

  • Používatelia motorových a nemotorových dvojkolesových vozidiel by mali vždy nosiť vhodnú prilbu.
  • Všetci jazdci na dvojkolesových vozidlách by si mali uvedomiť, aké je pre ich bezpečnosť dôležité aktívne a pasívne osvetlenie.
  • Pre lepšie spolužitie na ceste by sa všetci účastníci cestnej premávky mali naučiť príslušné pravidlá cestnej premávky týkajúce sa cyklistov.
  • Deti na základnej škole by mali dostať lekcie cyklistiky, aby sa čo najskôr naučili základné pravidlá cestnej premávky.
  • Pravidelné kontroly vozidiel by sa mali stať štandardom aj pre motocykle - nielen v Európe, ale všade.
  • Systém ABS pre motocykle by sa mal zavádzať vo väčšej miere - možno aj prostredníctvom novej požiadavky týkajúcej sa výbavy dvojkolesových motorov s menším pohonom.
  • Manipulácia so softvérom na e-bicykloch by sa mala sťažiť a mala by sa systematicky trestať.
  • Požičovňa bicyklov a e-kolobežiek by mala byť podrobovaná pravidelným a nezávislým technickým bezpečnostným kontrolám.
  • Prísne limity pre alkohol by sa mali vzťahovať aj na vedenie e-kolobežiek a ich dodržiavanie by sa malo kontrolovať.
  • Infraštruktúra by sa mala rozširovať a udržiavať pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Pre zaistenie bezpečnosti cyklistov je nevyhnutná najmä údržba cyklotrás.
Najnovšiu správu o bezpečnosti na cestách DEKRA si môžete stiahnuť v anglickom alebo nemeckom jazyku na tomto odkaze: https://www​.dekra-roadsafety​.com/en/archive/ .