Audity štandardov

Posilnite svoju distribučnú sieť a sieť služieb zákazníkom

Naše audity poskytujú výrobcom a predajcom automobilov kontrolu nad predajnými a servisnými štandardmi.

Naše audity vám prostredníctvom štandardných kontrolných zoznamov pomôžu vyhodnotiť výkonnosť vašich predajcov, autoservisov a trvalého zákazníckeho servisu s cieľom chrániť vašu značku a udržať si konkurencieschopnosť na trhoch po celom svete.

O auditoch predajných a servisných služieb

Poskytujeme audity štandardov podľa kontrolného zoznamu vypracovaného podľa vašich konkrétnych individuálnych potrieb. Naše audity zahŕňajú:
 • Príprava a organizácia
 • Plánovanie
 • Školenie audítorov
 • Audit podľa kontrolného zoznamu
 • Vypracovanie správy
 • Prezentácia výsledkov
S ohľadom na vaše individuálne špecifikácie auditu sa zameriavame na kritické oblasti vrátane:
 • Analýza vašich zariadení, lokality a potenciálu majetku vrátane ich vnímania zákazníkom
 • Kvalita a stav zariadení
 • Presné cenové označenia
 • Skúšobné jazdy a demonštračné techniky
 • Služby údržby/opravy a odborné znalosti technikov
 • Profesionalita vášho predajného, popredajného a podporného personálu
 • IT procesy
 • Finančný stav a stabilita
Naši skúsení audítori poskytujú odborné znalosti, ktoré potrebujete na reálne posúdenie kvality vašich služieb a zabezpečenie integrity vašej distribučnej siete.

Využite naše odborné znalosti

 • Naša globálna sieť špecializovaných audítorov pre automobilový priemysel je kedykoľvek k dispozícii na celom svete.
 • Pomôžeme vám vytvoriť účinné stratégie a riešenia prispôsobené vašim stanoveným normám a cieľom.
 • Poskytujeme komplexné štandardné audítorské služby z jedného zdroja, aby sme vám ušetrili čas a peniaze.
 • Naši nezávislí audítori ovládajú všetky regulačné normy a osvedčené postupy v oblasti distribúcie automobilov.
 • Ako neutrálna tretia strana poskytujeme spoľahlivé služby a obchodné znalosti.