STK do 30 minút! Predkontrola vozidla ZADARMO
Vybav STK do 30 minút!

Získaj predkontrolu vozidla ZADARMO

STK do 30 minút! Predkontrola vozidla ZADARMO

Akciu môžete využiť od 15.1.2024 do konca februára 2024.

Akcia platí na nasledujúcich STK:

 • STK DEKRA Bratislava - Dúbravka
 • STK DEKRA Bratislava - Petržalka
 • STK DEKRA Nitra
 • STK DEKRA Žilina
 • STK DEKRA Banská Bystrica (akcia končí 31.1.2024)
 • STK DEKRA Košice
PRAVIDLÁ AKCIE

STK do 30 minút!

 • kontrolu vozidla do 30 minút od pristavenia na linku garantujeme pre osobné vozidlá (kat. M1) a motocykle (kat. L), pričom vozidlo nie je staršie ako 6 rokov
 • kontrola vozidla do 30 minút sa nevzťahuje na špeciálne modely vozidiel s limitovanými otáčkami
 • na vozidle musia byť prístupné identifikátory vrátane funkčnej OBD zásuvky
 • motor musí byť zahriaty na prevádzkovú teplotu

Predkontrola v cene pravidelnej technickej kontroly!

 • akciová predkontrola je čiastočná predkontrola v cene pravidelnej technickej kontroly
 • čiastočná predkontrola vozidla bude spoplatnená sumou 15 € s DPH, ktorá bude odpočítaná z ceny pravidelnej technickej kontroly
 • pravidelnú technickú kontrolu je potrebné vykonať na STK DEKRA Bratislava - Dúbravka, STK DEKRA Bratislava - Petržalka, STK DEKRA Nitra, STK DEKRA Žilina, STK DEKRA Banská Bystrica a STK DEKRA Košice do 30 dní odo dňa vykonania predkontroly vozidla (vykonanie predkontroly je potrebné preukázať dokladom z pokladne)
 • predkontrola a následná pravidelná technická kontrola musia byť vykonané v tej istej stanici technickej kontroly
 • čiastočná predkontrola vozidla obsahuje tieto úkony: kontrola osvetlenia, bŕzd a podvozku
 • čiastočná predkontrola vozidla sa vzťahuje na osobné vozidlá (kat. M1)
 • platí pre zákazníkov platiacich v hotovosti alebo platobnou kartou (nie na faktúru)
DEKRA Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť podmienky akcie alebo akciu zrušiť bez udania dôvodu a to počas celej doby trvania akcie.
Akcie a zľavy z iných kampaní nie je možné kombinovať.