STK pre importované autá

03. 2. 2022
Potrebujete STK pri prepise auta zo zahraničia? Je rozdiel pri dovoze vozidla z Česka a Nemecka? Aké doklady je nutné predložiť? V tomto článku nájdete odpoveď na tieto aj všetky ostatné otázky týkajúce sa STK pre importované autá.
KROKY PRED PREVOZOM ZO ZAHRANIČIA
Pred prevozom auta z Nemecka alebo inej krajiny EÚ je nevyhnutné odhlásiť vozidlo na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Ide o takzvané zrušenie trvalého prihlásenia pre vývoz do cudziny. Dôležitým krokom je taktiež vybavenie prevozných značiek. Výhodnejšie je zakúpiť si značky na minimálne 15 dní, keďže na Slovensku tieto prihlasovacie procedúry trvajú dlhšie ako v mnohých západných krajinách.

KROKY PO DOVOZE VOZIDLA ZO ZAHRANIČIA

1. Úradný preklad dokumentov

Prvá vec, ktorú musíte riešiť po dovoze auta zo zahraničia, je vybavenie všetkých požadovaných papierov na okresnom úrade. Keďže ste auto nekupovali na Slovensku, je potrebné dať si dokumenty najskôr preložiť do slovenčiny, prípadne, ak ich máte v češtine, tak preklad nie je potrebný.
Aké doklady je potrebné preložiť?
  • technický preukaz dovezeného auta
  • potvrdenia o odhlásení vozidla z premávky
  • dokumenty z STK a EK
  • v prípade inojazyčnej zmluvy a faktúry tiež treba preložiť
Originál osvedčenia o kontrole originality môže ostať v cudzom jazyku. Ak vám chýbajú údaje potrebné na prihlásenie vozidla do evidencie, osvedčenie je potrebné nahradiť originálom dokumentu COC (Certificate of Conformity).
POZOR: Preklad musí spraviť len certifikovaný úradný prekladateľ.

2. Technická a emisná kontrola, Kontrola originality

Vykonať STK a EK je potrebné do 7 dní od prihlásenia vozidla do evidencie. Ak ale auto má platnú emisnú a technickú kontrolu z krajiny pôvodu, nie je nutné ich robiť znova. Čo sa týka kontroly originality vozidla, auto si musí prejsť odborným posudkom, ktorý ho označí za spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

3. Návšteva okresného úradu

Po nadobudnutí všetkých potrebných dokladov preložených do slovenčiny nezabudnite vyplniť žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie. Následne vám úrad vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia a osvedčenie o evidencii časť II. Tento povinný úkon vás bude stáť 106 eur. Cena sa ale môže líšiť v závislosti od toho, či vaše vozidlo bolo v evidencii.

4. Zmluvné poistenie

Po vybavení dokladov si treba uzavrieť povinné zmluvné poistenie. To musí zahŕňať aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V niektorých poisťovniach je možné vybaviť si ho priamo po príchode na základe VIN čísla vozidla.

5. Dopravný inšpektorát

Na inšpektorát je potrebné priniesť aj doklad o uhradení DPH od daňového úradu, ktorý sa odvíja od viacerých faktorov. Je podstatné, či ste auto kupovali nové alebo ojazdené, ale taktiež aj to, či ho máte od súkromnej osoby alebo z autobazáru. Ak ste si kúpili ojazdené vozidlo od súkromnej osoby, DPH platiť nebudete. Ak ho ale naopak máte od predajcu áut, zaplatiť DPH musíte ešte v danej krajine a na Slovensko priniesť len potvrdenie. Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia si na inšpektorát prineste aj potvrdenie o zaplatení registračného poplatku.

6. Administratívna STK a EK

Tento úkon musíte vykonať len v tom prípade, že vám to nariadil úrad. Cena administratívnej kontroly sa pohybuje okolo 20 eur.
Ak je držiteľom vozidla firma alebo podnikateľ, je potrebné doniesť aj originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list, resp. jeho overenú kópiu k nahliadnutiu.
Pokiaľ ide o prihlásenie vozidla spoločnosti (živnostník, s.r.o., a.s. a podobne), je potrebná prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (konateľ spoločnosti, živnostník alebo osoba úradne splnomocnená).
Pokiaľ je majiteľ vozidla zastupovaný, je nutné aby bol pri podpisovaní dokladov prítomný aj splnomocniteľ.
Je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je potrebné uhradiť poplatok vo výške 30 €.