Technická správa

Technické a znalecké posudzovanie vozidiel

Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na neutrálne odborné znalosti špecialistov spoločnosti DEKRA vo všetkých otázkach týkajúcich sa kontroly vozidiel, znaleckých posudkov a odhadu ceny vozidla.

Poskytujeme rýchle a kvalitné služby znalectva a posudzovania s nadšením a odhodlaním pre individuálnu mobilitu klienta a jeho osobnú bezpečnosť v prípade mimoriadnych udalostí.

O technických a znaleckých posudkoch

V prípade poškodení motora, krádeže, vadách na laku alebo funkčných poruchách komponentov naši odborníci poskytnú zákazníkom komplexné posúdenie vozidla a jeho poškodení. V podrobnej dokumentácii dokážeme objasniť konkrétne korelácie poškodenia a vniesť svetlo do vášho prípadu.
Poskytujeme tiež širokú škálu technických a znaleckých posudkov o vozidlách, čím klientom poskytujeme maximálnu transparentnosť a nezávislé odborné znalosti.
Naše technické a znalecké posudky sú štandardným produktom pre všetky typy poškodení vozidiel. Vypracúvajú sa pre škody z poistenia zodpovednosti aj komplexného poistenia. Odborníci spoločnosti DEKRA zhromažďujú všetky údaje potrebné na uchovanie dôkazov a vytvorenie základu pre likvidáciu škôd, ktoré vychádzajú z príslušných podmienok alebo poistných zmlúv súkromného poistenia zodpovednosti, poistenia zodpovednosti za škody alebo komplexného poistenia. Naše služby v oblasti posudzovania zahŕňajú:
  • Objasnenie v prípade škôd na motore - vyšetrujeme škody, ktoré vznikli po oprave alebo kúpe vozidla alebo tiež v dôsledku konštrukčných chýb
  • Systematická analýza príčin vzniku požiaru - odborníci spoločnosti DEKRA na požiare vyšetrujú rozsiahle požiare a oceňujú požiarom poškodené vozidlá doma aj v zahraničí
  • Špeciálne správy - naše neutrálne a fundované špeciálne správy sú k dispozícii v prípade skutočných alebo predstieraných krádeží vozidiel
  • Transparentnosť v prípade poškodení laku - zisťujeme príčiny poškodenia laku, napríklad v dôsledku biologických alebo priemyselných vplyvov alebo chýb lakovacích materiálov.